Vilken nytta har informella ledare av portalen?

Redaktionschef Åsa Lindell i kort samtal med kursledaren Michael Wolde (video 2:22 min.)