Kranglende-barn

Konsten att trappa upp och att trappa ner konflikter

Konflikter och hur man hanterar dem är något som upptar en stor del av människors vakna tid, vare sig det är de riggade konflikterna i en dokusåpa, filmernas regisserade konflikter, nyhetsrapporteringen som alltid börjar i en konflikt  – för att det är det som drar till sig intresset, konflikterna i familjen eller på arbetet.

De flesta konflikter vare sig det är hemma eller på arbetet, konstruerat eller verkligt har ungefär samma grunduppbyggnad. Alla konflikter startar med någon form av grundfråga; vem som skall städa, göra det ena eller andra, vem som ska ha det ena eller det andra, vem som får tillgång till detta eller andra,  vad som är rätt eller fel. Detta är en konflikts sakinnehåll, men det som gör konflikter så intressant är nästa lager som handlar om känslor.

10 procent sakinnehåll, 90 procent känslor

I en genomsnittlig konflikt är proportionerna mellan sakinnehåll och känslor ungefär 10 procent sakinnehåll och 90 procent känslor. Eftersom de flesta sakfrågor går att lösa med logik och lite tid att arbeta med frågan skall vi här titta lite närmare på de känslor som gör konflikter intressanta.

De känslomässiga källorna till konflikter är framförallt skillnader i värderingar och att vi har skilda behov; en kan behöva ekonomisk trygghet en annan behöver känna friheten i att råda sig själv, frihet, någon kan känna ett stort behov av att vara sedd och hörd, medan det inte är lika viktigt för den andra parten och så vidare.

Ofta kommer försvaret kommer automatiskt

I en konflikt börjar det ofta med att man försvarar en ståndpunkt automatiskt, för att det känns viktigt och riktigt utan att vi har tänkt eller känt efter på vad det är som gör att något ar viktigt.

Michael Wolde, Wolde utveckling

När du hamnar i en sådan situation kan det vara viktigt att så snart som möjligt skaffa dig tid att känna efter i dig själv; ” vad är det som är så viktigt att jag är villig att dra i strid för det?” eller en ställa dig frågan ”vad är det som står på spel här?” Samma frågor kan du också ställa – var och en för sig – till personer som plötsligt hamnat i en konflikt med mycket känslor och lite substans på arbetet. När du har svaret på den eller de frågorna går det ofta ganska enkelt att resonera dig fram till vad det är du egentligen skulle behöva för att släppa det höga tonläget i konflikten; ”att vara sedd och hörd” ”att jag känner att du respekterar mig och min åsikt”.

Om du istället vill trappa upp konflikten följer här en lista på bra strategier som kan skapa en höna av en fjäder när som helst!

20 praktiska tips om hur man bäst trappar upp en konflikt

 1. Tala mest själv och undvik att lyssna
 2. Om du låtsas som ingenting så försvinner problemet säkert
 3. Vadå win-win? Win-lose är bättre och det är självklart du som skall vinna.
 4. Anfall är faktiskt alltid bästa försvar
 5. Undvik att se på den du talar med och titta framför allt inte i ögonen
 6. Skämta bort det mesta och skratta rått
 7. Blanda aldrig in “tredje part” men skvallra gärna runt i hemlighet
 8. Håll stenhårt fast vid “principer”
 9. Lägg mycket energi på att leta efter motpartens svaga punkter och slå sedan under
  bältet – hå
 10. Visa vem det är som bestämmer
 11. Håll dig till fakta och vetenskap även när det handlar om känslor
 12. “Blås upp dig” så att du ser hotfull ut
 13. Låt aldrig någon annan tala till punkt – avbryt alltid
 14. Hänvisa gärna till vetenskapliga undersökningar och forskning som ingen har hört talas om
 15. När den andre talar, så förbereder du dig för vad du själv skall säga så att du ligger steget före
 16. Visa tydligt med ditt kroppsspråk att du inte är öppen för kommunikation
 17. Tala med hög röst
 18. Dra alltid upp gammal skåpmat som inte alls hör till saken
 19. Tala gärna om att “alla andra” faktiskt håller med dig och är dina bundsförvanter.
 20. Se till att få sista ordet i alla lägen – du förtjänar att få rätt!

Vill du lära dig mer om konflikthantering och utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2