A-lede-uten-a-vaere-sjef

Att leda utan att vara chef

Med rätt att leda – 5 budord för hur du leder utan personalansvar

Om jag bara hade varit smal, hade varit äldre, hade varit yngre, hade bättre utbildning, hade varit man, då… Många tror att det man inte har eller är, är det som skulle ha gett lycka och välgång, respekt och trovärdighet, i jobbet och i livet.

På samma sätt tror vissa att det skulle varit enkelt att leda om de bara hade haft personalansvaret. Tyvärr! Det gör ingen skillnad. Målet med att leda är att få teamet att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Det är lika krävande oavsett om du har personalansvar eller inte.

Det blir hela tiden fler ledare utan personalansvar. Det är till exempel projektledare, controllers, samordnare, kategoriansvariga, rådgivare, efterlevnadsansvariga, ställföreträdare och många fler. När allt fler företag väljer matris- och projektorganisation blir det också fler ledare utan personalansvar.

Skillnaden på ledare med och utan personalansvar ligger först och främst i ansvaret runt villkor, sjukfrånvaro och annan formalia.

Betydelse för karriären

Vivi-Ann Hilde, partner i Considium

Vissa ledare utan personalansvar tror därför att de inte har så stort inflytande på karriären för “sina” medarbetare. Så är det inte. Din återkoppling till den formella ledaren är helt central för medarbetarnas karriärer. Det innebär att du har inflytande även här.

Vem ska ta de svåra samtalen?

Vissa hävdar att ledaren med personalansvar ska göra det. Andra använder det som en ursäkt för att slippa obehaget runt ett svårt samtal. Men ofta känner inte ledaren med personalansvar medarbetaren så bra eller så är hen inte på plats där jobbet utförs. Det är å andra sidan ledaren utan personalansvar. Därför bör han eller hon vara nära och inte ducka för att ta de svåra samtalen.

Många ledare utan personalansvar ser sig inte själva som riktiga ledare. Det måste det bli ett slut på. Från och med nu gäller följande 5 budord:

  1. Inse att du är en ledare. Uppför dig som en.
  2. Du har rätt att leda. Du är satt till att lösa en uppgift och har ett mandat att göra det. Det innebär att du har rätt att delegera, ge återkoppling, ställa krav och fatta beslut.
  3. Be om stöd från ledare. Din ledare måste utåt stötta dig i att du leder och har rätt att leda.
  4. Gör klart med ledaren om vilka uppgifter som var och en av er har ansvar för.
  5. Klargör förväntningarna med ditt team. Du talar om hur du vill ha det. De gör samma sak.

Medarbetare motiveras inte längre av auktoritet och formella titlar. Ifall ledare har personalansvar eller inte spelar ingen roll. Medarbetare respekterar och motiveras av ledare som de upplever har kunskap, kan genomföra saker och ting och har goda intentioner.

Vivi-Ann Hilde, partner i Considium

Vill du utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2