Tove Fjellvang Lie, daglig leder och Signe Lindi, partner i Bevisste Valg AS
Tove Fjellvang Lie, daglig leder och Signe Lindi, partner i Bevisste Valg AS

Från ledarskap till superledarskap:

5 tips för att bli en superledare

Forskning visar att anställda i allt högre grad vill ha flexibilitet för hur och när de ska jobba. Tillgänglig teknik tillsammans med en långvarig pandemi har satt fart på den här utvecklingen. Arbetslivet är i rörelse och det är en kamp om riktig kompetens. Det kräver något annat av dig som ledare än tidigare.

Tiden med pandemi har kanske gett dig en annan självinsikt. Superledare är duktiga på självledarskap och kan leda andra till självledarskap.

Det är många orsaker till varför självledarskap är viktigt. Anställda som leder sig själva upplever högre grad av bemästrande, ökad trivsel och arbetsglädje, bättre kvalitet på jobbet, mindre frånvaro, stress och ångest.

Tove Fjellvang Lie

För ledare i en ny tid är det viktigt att ha förmågan att kunna leda sig själv för att kunna ge de anställda tillit till att utföra jobbet självständigt.

Självledarskap – vägen till superledarskap

Enligt de främsta forskarna på superledarskap är en superledare en ledare som är bra på självledarskap och som därför fungerar som en bra förebild genom att träna andra på att leda sig själva (Martinsen, Glasø, Thompson, BI 2018)

En superledare ser självledarskap som en investering.

Hur blir man en superledare?

För att bli en superledare är det fem områden som det är viktigt att fokusera på:

  1. Belys den egna värde- och resursplattformen
  2. Lär känna din inre kritiker och inre vägledare
  3. Medveten användning av tid i förhållande till uppgifter, prioritering och egen förmåga att lösa dem
  4. Målinriktad träning över tid i det verkliga livet
  5. Självobservation, självutvärdering och reflektion av självprat, tankar, känslor och beteende

Som superledare ska du kunna skapa ett team av självledare, så att du frigör tid och resurser till det som skapar resultat både för dig och det företag du arbetar i.

Vill du utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2