Ikke-frykt-outsourcing-iStock-1

Tio vanliga härskartekniker:

Har du blivit utsatt för härskartekniker?

Det är inte bara i arbetslivet det används härskartekniker. Det kan lika gärna vara på andra arenor, som där du utövar din hobby, inom politik, idrott eller andra platser i privatlivet. Målet för den som använder härskartekniker som verktyg är att framhäva sig själv, på bekostnad av andra.

Det är inte alltid enkelt att känna igen härskarteknikerna. Det kan vara mycket utstuderade och komma plötsligt. Men allteftersom du lär dig att känna igen dem blir det enkelt att slå tillbaka på många av dem.

Härskarteknikernas moder

När psykologen Berit Ås kom med sin definition av de fem härskarteknikerna 1979 var det som en reaktion på egna upplevelser som kvinna i politiken. Hon satt i kommunstyrelsen i Asker i Norge och upplevde hur männen, som var många fler, försökte att osynliggöra henne och de få andra kvinnorna. Idag är det inte längre ett fenomen att män använder härskartekniker mot kvinnor, det är något alla kan uppleva, oavsett kön.

Härskarteknikernas många språk

Härskartekniker kan utövas genom tal, röstläge, kroppsspråk och andra former av kommunikation. Det kan vara din kollega som stjäl din idé och presenterar den som sin egen, eller din chef som ignorerar dig eller medvetet undanhåller information för dig. Att himla med ögonen kan låta banalt, men det kan svida ordentligt när man utsätts för det.

Tio vanliga härskartekniker

1. Osynliggörande

Osynliggörande sker när det medvetet handlar om att utestänga en person från gruppen. Personen överses och lyssnas inte på under möten och i andra sammanhang.

2. Förlöjligande

Förlöjligande har olika allvarlighetsgrader. Det kan vara allt från en oskyldig kommentar till direkt hån.

3. Tillbakahållande av information

Kunskap är makt. När relevant information inte delas är det ofta en medveten och effektiv härskarteknik. Det handlar om vem som pratar med vem och vem som hålls utanför.

4. Fördömande oavsett vad du gör

En härskarteknik är att klandra en annan person oavsett vad denne gör. Du är för på eller för passiv, du frågar för mycket eller visar för lite intresse, du jobbar för självständigt eller tar inte tillräckligt med ansvar. Det går alltid att hitta något att kritisera.

5. Tillfoga skam och skuld

När återkoppling ges genom att påpeka och lägga vikt vid hur du har kränkt eller sårat den andre. Återkopplingen är inte konstruktiv och den andre framstår som ett offer.

6. Stjäla idéer

Att stjäla någon annans idé och framställa den som sin egen, eller ta åt sig äran för någon annans arbete, är en tydlig och ofta använd härskarteknik. Det behöver inte vara så att man framhäver arbetet som sitt eget, men att man underlåter att nämna vem som har gjort hela eller merparten av arbetet.

7. Språkbruk

Ofta tänker man inte på att språkbruk kan vara en form av härskarteknik. Men att använda ett svårt fackspråk, en terminologi som vissa av de närvarande inte känner till, kan vara en form av härskarteknik.

8. Kroppsspråk

Väldigt mycket kan sägas utan ord med kroppsspråket. Att visa ett tydligt negativt kroppsspråk när någon pratar, vända sig bort och himla med ögonen, är tydliga exempel på hur kroppsspråk används som härskarteknik. Några gånger kan det vara mycket mer effektivt än vad som faktiskt sägs.

9. Att ställa människor emot varandra

Att ställa människor emot varandra är ett effektivt schackdrag och enklare än man skulle kunna tro. Söndra och härska är uttrycket som ännu inte har blivit för gammalt, för de som vill framhäva sig själva.

10. Att beskylla andra för att använda härskartekniker

Väldigt många använder härskartekniker, antingen medvetet eller omedvetet. Men att göra det anses ofint och omoraliskt. Att beskylla andra för att använda härskartekniker kan vara en effektiv härskarteknik i sig själv.

Hur man slår tillbaka mot härskartekniker

Det finns bra tips som kan hjälpa dig att svara på härskartekniker. Det enklaste och mest effektiva är att påpeka vad personen håller på med. Ställ frågor, få upp saken på bordet.

Många förstår inte när de utövar härskartekniker. Genom att belysa situationen är det ofta den försöker att härska som förlorar talförmågan.

”Kära lilla du. Överlåt det här till oss du.”

”Ursäkta, vad sa du nu? Kan du ta det igen?”

Ett annat tips, som också ger dig lite tid att tänka, är att svara ”Ursäkt, vad menade du egentligen nu?” när du blir utsatt för en verbal härskarteknik. Det kan också vara lite pinsamt för vederbörande att ta det igen och förklara vad man sagt.

Det kan dessvärre vara mycket viktigt att finna allierade och stöttepelare på jobbet, så att du inte står helt ensam mot personen eller personerna i maktposition. Om du blir ignorerad på möten, alliera dig med en kollega som kan stötta dig i det du säger och hjälpa dig att få din åsikt hörd. Om du utelämnas i informationsflöden, hitta en allierad så att du får all information du behöver.

Vill du lära dig mer om härskartekniker? Kolla in Confex-kursen Härskar- och argumentationstekniker