Bli en bättre coach genom att ställa rätt frågor

I rollen som ledare är det lätt att falla i fällan att vara den som har alla svaren eller att förvänta sig att det är just du som skall tillhandahålla alla svar.

Speciellt då du har nya medarbetare; de saknar både kunskap i ämnet, ett nätverk och förmåga att ställa rätt frågor är det viktigt att svara tydligt och snabbt men också att se till att så snart som möjligt dirigera medarbetaren till att själv söka informationen hos varandra eller i sig själv.

Att få medarbetare att söka svaren själv är ett fantastiskt bra sätt att får medarbetare att växa och att få dem självgående. Det fina med bra coaching är att det aldrig handlar om att försöka förändra någon annan, det handlar snarare om att tillsammans utforska ett område med nyfikenhet som drivkraft.

Ställ öppna frågor

När jag är nyfiken på något kommer jag att söka svaren genom att ställa massor av frågor – samma sak som vi gör i coaching.

I coachingen arbetar vi med öppna frågor, frågor som inte kan besvaras med ett ”Ja” eller ”Nej”.

De mest effektiva frågorna är de som inte bara ger lösningen på ett specifikt problem utan också pekar på en metod för problemlösning. Vi skall ge ett exempel på hur ett coachande förhållningssätt – att leda genom att ställa frågor kan användas då du har kommunikationssvårigheter i ett team.

Svårigheter i kommunikationen människor emellan är en av de vanligaste frågan att hantera som ledare. Ofta uppstår friktionen på grund av att parterna inte tar sig tiden att lyssna färdigt på varandra eller att man fallit i fällan att försöka stoppa in människor i olika fack: ”de trögfattade”, eller varför inte använda DISC-testets färgskala: ”jag har så svårt att arbeta samman med röda personer” för att ta några exempel.

Coachande frågor

Om du coachar i en sådan situation kan du använda någon eller några av följande frågor:

  • Om du försöker berätta den historien från den andra personens perspektiv, hur skulle det låta då?
  • Vad skulle du kunna ha bidragit med för att skapa den här situationen?
  • Vilken typ av samtal tror du att ni skulle behöva ha för att förstå varandra
    bättre?
  • Om du tänker dig att den andra personen drevs av god vilja – hur skulle det förändra din inställning till den andre?

Våga gå den viktiga balansgången

Innan du sätter igång och ställer en massa frågor till andra människor ställ dig frågan varför du ställer frågorna. Om det är för att du är genuint nyfiken på att höra vad din medarbetare har att säga, ligger du bra till. Du kommer att få korrekta svar och du kommer att bygga en djupare och mer förtroendefull relation till din kollega.

Våga gå den viktiga balansgången mellan att å ena sidan respektera andra människors integritet och å den andra sidan att våga utmana och att bry dig. Om du är osäker – ställ frågan om det är OK att ställa ett par frågor. Det kan också vara bra att ställa frågor som ”hjälp mig att förstå det här …” istället för ”jag tycker att…”

Vill du lära dig mer om coaching och utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2