Cocksure businessman in an office confident and cool attitude
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Härskartekniker - Del 1 av 2 artiklar

När härskartekniker förstör den goda dialogen

Har du ibland fått höra: «Kära goda du, nu vet du nog inte helt och hållet vad du pratar om». Kanske du även har utsatts för himlande ögon och ironiska kommentarer? Hur genomskådar, avslöjar och bemöter du härskartekniker och mobbningsbeteende? Lyckligtvis finns det flera konkreta saker som du kan göra om du har utsatts för det själv eller upplever att andra blir utsatta för det.

Föreställ dig en ganska nyutbildad medarbetare i sitt första jobb.

Innan helgen får hon och hennes medarbetare besked om att tänka ut spännande sätt att skapa temadagar för hösten. Hon kastar sig med entusiasm över arbetsuppgiften och använder helgen till att jobba. Hon tycker att det är kul, det är hennes första jobb, hon har många idéer och vill gärna bidra.

Måndagen kommer och de anställda har samlats till planeringsmöte. Temaveckan «Höst» är uppe på agendan, den nya medarbetaren räcker upp handen och börjar pratat om de idéer hon har. Men vad händer?

Två av kollegorna tittar på klockan och på varandra. En av dem avbryter henne, andas tungt och säger: «Är det inte snart dags för en paus, vad säger ni?» En annan kollega replikerar: «Innan vi tar paus, måste jag bara få sagt att dina idéer är roliga, men absolut inte nya. Vi testade några liknande idéer för några år sedan och det fungerade inte.» En fjärde kollega kommenterar vidare: «Det är trevligt med er unga, ni är så entusiastiska, men dock något lite realistiska. Låt oss inte kasta bort mer tid på ungdomligt övermod och drömmar. Vi använder fjolårets upplägg, det var utmärkt.»

Den nyanställda ser sig omkring, möter några få flygande, undvikande blickar, ett par överseende leenden, de andra tittar bara ut i luften. Hon förlorar all entusiasm, känner sig dum, förödmjukad och klantig. Både tårar och förlägenhet trycker på.

Mest sannolikt känner du igen härskartekniker eller «dirty play» i denna berättelse, som dessvärre kommer från verkligheten. Vi låter berättelsen hänga lite i luften, innan vi återvänder till den.

Varför använder vi härskartekniker?

Enkelt förklarat handlar härskartekniker om att få en annan person eller en grupp att både verka och känna sig dum och delvis okunnig.

Erica Grunnevoll

Genom att använda dig av härskartekniker, flyttar du medvetet eller omedvetet fokus, inflytande och makt. Målsättningen med härskartekniker är att «psyka ned», få andra människor ur balans och genom det framhäva dig själv eller din sak och synpunkt.

Dessvärre är härskartekniker mycket utbrett och vanligt. Vi har nog alla varit utsatta för himlande ögon, hånfulla leenden, distraherande kroppsspråk eller skämtande eller fräcka kommentarer. Antagligen har vi alla även medvetet eller omedvetet använt härskartekniker för att uppnå det vi vill. Härskaren är listig och dyker upp i varierande kostymer. Ibland visar härskaren sig genom ord som används, kroppsspråk, röstläge, tonfall eller andra former av kommunikation eller frånvaro av kommunikation.

Därför är det viktigt att veta att härskartekniker finns och används. Vi behöver lära oss om dem, både för att känna igen dem hos andra och även för att lyfta upp spelet och sopa rent framför egen dörr. När du och jag har insikt och kunskap, kan vi enklare upptäcka spelet. När vi vet vad som pågår, har vi större valmöjligheter och vi kan avslöja och enklare dämpa och förhindra användningen av dessa tekniker.

F.d. norske professor i psykologi och stortingspolitiker Berit Ås, som 1981 genom sin bok «Kvinner i alle land, Håndbok i frigjøring» belyste och populariserade begreppet härskartekniker. Det är dock bra att veta att upphovspersonen till begreppet härskarteknik är filosof och psykolog Ingjald Nissen. Han beskrev och dryftade detta begrepp redan år 1945, i boken Psykopaternas diktatur.

Berit Ås’ fem härskartekniker är:

  1. Osynliggörande
  2. Förlöjligande
  3. Tillbakahållande av information
  4. Dubbelbestraffning/Fördömande oavsett vad du gör
  5. Påförande av skuld och skam

Berit Ås (foto Wikipedia) FOTO: Corinne Hilde Fjellas

Berit Ås skrev boken som en reaktion på hur hon upplevde att vara kvinnlig politiker bland ett stort flertal av manliga kollegor. Hon erfor att en del av männen ignorerade och struntade i de få kvinnliga politikerna.

Männen struntade i att delge kvinnorna viktig information och kvinnor blev exempelvis snabbt karaktäriserade med nedlåtande, förödmjukande eller löjliga etiketter som hysteriska, pratkvarnar eller en kacklande flock kycklingar.

Vilka härskartekniker använder du?

Idag är härskartekniker inte först och främst ett fenomen som kvinnor utsätts för. Kvinnor, män, unga och äldre spelar detta dåliga spel. Målet är gemensamt. Det är att få dig att känna dig dum, göra dig osäker och få dig ur balans. Härskartekniker förekommer i grupper med vänner, hemma, i sociala medier, i skolmiljön, på arbetsplatsen, i mötesrum och lunchrum.

Låt oss vända tillbaka till den nya medarbetaren. Vi kallar henne för Eva.

Vilka härskartekniker känner du igen i denna berättelse?

Själv tänker jag att Eva utsattes för osynliggörande genom både avbrytning och avledning/distrahering. Vidare ser jag ett direkt osynliggörande genom att hennes idéer omtalas på ett förminskande sätt och ett förlöjligande genom att hänvisa till ungdomlig entusiasm och övermod. I detta ligger det enligt min uppfattning även ett subtilt påförande av skuld och skam.

Att vara den som blir «uteglömd» under presentationsrundan på ett föräldramöte, att man använder sin mobiltelefon när du tar ordet eller när du som barn eller vuxen får uppleva att inte inkluderas i lek eller grupparbete är även ett vanligt tecken på osynliggörande. Detta kan drabba självkänsla hårt. I egenskap av coach och präst hör jag flera personer berätta om hur sådant beteende ger näring till destruktiva tankar om sig själv. De blir osäkra på vad det är i deras beteendemönster som är felaktigt och ovanligt och får ett kontinuerligt återkommande behov av att få bekräftelse genom att «behaga» omgivningen.

Förlöjligande och förlöjligande på andras bekostnad, kan ge barn och vuxna bristande tilltro till sina egna färdigheter och det blir skrämmande att lära sig något nytt. Vem vill spela mer bollspel, när både stora och små skrattar åt det sätt på vilket du spelar boll? Vem vill komma med inlägg på möten, om du blir bemött med hånfulla kommentarer om att dina förslag är naiva och «helt knäppa»?

Att respektera olikheter är utgångspunkten för en reell dialog

Hur skulle det vara om kollegorna till den nyanställda Eva hade valt dialog som kommunikationsform? Den nyanställda räcker upp handen och börjar prata om de idéer hon har.

Två av kollegorna tittar på klockan och på varandra. En av dem avbryter henne och säger: «Beklagar att jag avbryter, detta är viktigt. Jag måste få med mig allt du säger. Nu har vi suttit på möte i en timme och det är dåligt med luft i rummet. Kan vi ta en kort paus så att jag kan vara helt ’uppkopplad’?»

En annan kollega replikerar, «Innan vi tar paus, måste jag bara få sagt att dina idéer är spännande. Vi testade något liknande för några år sedan, då klarade vi dessvärre inte knäcka koden helt.»

En fjärde kollega svarar ivrigt: «Det är toppen med er unga, som gammal travare har jag behov av utmaningar. Låt oss skynda tillbaka efter en kort paus och skapa en jättebra kombination av förnyelse och återbruk.»

Eva ser sig omkring, möter fina blickar och varma leenden. Hon ser fram emot fortsättningen.

I del 2 av denna artikel lär du dig att identifiera de olika härskarteknikerna, något som kan ge dig ett försprång om du blir utsatt för en eller flera härskartekniker.