Male Coworkers Whispering Behind Back Of Unhappy Businesswoman In Office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Härskartekniker - Del 2

Så här identifierar du härskartekniker

Förlöjligande och förlöjligande på andras bekostnad kan ge barn och vuxna bristande tilltro till sina egna färdigheter och det blir skrämmande att lära sig något nytt. Vem vill spela mer bollspel när både stora och små skrattar åt det sätt på vilket du spelar boll? Vem vill komma med inlägg på möten, om du blir bemött med hånfulla kommentarer om att dina förslag är naiva och «helt knäppa»?

Härskartekniker handlar om att få en annan person eller en grupp att både verka och känna sig dum och lite okunnig. I del 1 i denna artikel fick du läsa om den nyanställda som bemöttes med flera härskartekniker när hon presenterade sina förslag om att skapa temadagar. Hon blev utsatt för osynliggörande genom både avbrytning och avledning (distrahering). I denna del 2 skall du få flera praktiska råd för igenkänning av de olika härskarteknikerna och lära dig hur du kan hantera dessa.

Att lära sig identifiera de olika härskarteknikerna, kan ge oss ett försprång när sådana situationer uppstår. Att känna igen en härskarteknik och ge igen med samma mynt, kan avväpna «härskare» som utövar härskartekniker.

Hur bemöter du härskartekniker?

Dessvärre har vi inte alltid bra dagar och klarar kanske heller inte alltid av att bemöta härskartekniker där och då. Som min farfar så klokt sa: «Lär dig att få sjöben. Låt inte människor knuffa dig över bord.»

Det svåra med härskartekniker är att när de verkligen inträffar, drabbar de oss mer känslomässigt än intellektuellt. Det är delvis anledning till att de kan vara svåra att värja sig mot.

Det är viktigt att lära sig mer om härskartekniker, dela erfarenheter med andra och vara medveten om att de ofta dyker upp i situationer när något står på spel. På så vis kan vi känna igen dem och kanske klara av att välja att bemöta eller negligera dem. Eftersom både människor och situationer är olika, är det svårt att följa tips och råd i blind lydnad. Mitt råd till dig är att du samlar tips och strategier och hanterar härskarteknikerna så bra du kan, utifrån situation, där och då.

Identifiera och känn igen!

Se om du kan fastställa vilka tekniker som används.

Hitta ditt rationella jag!

Bemöt härskarteknikerna på ett sakligt sätt. Du upprepar ditt argument varje gång «härskaren» ignorerar, förlöjligar eller vrider och vänder på det du säger. Denna strategi ser till att samtalet följer ämnet och inte spårar ur, så att det inte resulterar i att ni diskuterar något helt annat.

Kontrollera dina känslor!

Var dissocierad, ta dig ur dina känslor. Andas lugnt och säg till dig själv: Du får aldrig mina känslor.

Fråga!

Fråga gärna vad den som utövar härskartekniken faktiskt menar med den blick hon eller han ger dig. Denna konfrontation hanterar du så lugnt, objektivt och sakligt du kan.

Punktera upplevelsen!

Även om du accepterar «härskarens» upplevelse, går du inte in i en fortsatt diskussion. Du kan exempelvis säga: Jag hör vad du säger … och så fortsätter du med dina inlägg på ett sakligt sätt. När du inte går i försvarsställning eller själv blir aggressiv eller grälsjuk, kommer luften efter hand att gå ur härskarteknikexperten.

Sitt lite framåtlutat med en lugn, fast blick!

Undvik att visa «härskaren» att du känner dig sårad eller behandlad på ett nedlåtande sätt. På så vis undviker du att vederbörande upplever att du känner dig «konfronterad». Försök undvika personangrepp. Detta kommer bara att leda till att den som utövar härskarteknikerna uppnår det de önskar.

Var noga med hur du placerar dig i ett mötesrum!

Om möjligt, sätt dig på andra sidan av bordet, lite snett från «härskaren». Då har du personen i sidovinkel och du får en bättre kontrollupplevelse, än om ni sitter på samma sida av bordet.

Hitta stöttepelare

Skapa en allians med andra som kan stödja dig när du blir utsatt för härskartekniker.

Andra listiga och sluga härskartekniker

Utöver Berit Ås 5 härskartekniker, hittar vi många fler härskartekniker som lindas in på ett listigt och slugt vis. En välkänd härskarteknik kan vara psykologisering. Antaganden, tolkningar och påståenden framställs som sanningar, inga tolkningar kollas upp med avsändare. Det kan även vara urval av vilka fakta som används, ofta sägs endast hälften av alla fakta. «Härskaren» kan exempelvis säga att mitt ärende och avgörande har dryftats med VD, man underlåter att säga att VD ansåg att det var oklokt.

Man kan anspela på hot. «Gör som jag säger, annars kommer det att gå illa för dig.» Oförutsägbarheten och uppbrusandet gör att många reagerar med oro och ängslan. Siffror och forskning kan även missbrukas som en form av härskarteknik. Det är säkerligen många av er som på föredrag eller möten har hört liknande utlåtande: «Forskning säger …», forskning har blivit ett nytt mantra. Ordet används av kreti och pleti i tid och otid utan ytterligare motivering. Att använda siffror, fakta, statistik, forskning, gärna på ett förvrängt sätt, för att stoppa vidare diskussion och för att förstärka egen argumentation är en farlig maktarrogans.

En del använder martyrrollen som härskarteknik. De anspelar på sin ynklighet, de har det inte bra, det är synd om dem och de blir missförstådda. Deras syfte är att få sympati och få sin vilja igenom. Ofta kan de trigga mottagares dåliga samvete genom att berätta om hur de tidigare har offrat sig för dem. Denna härskarteknik har en tvillingsyster. Den manipulerande omsorgsrollen håller barn och familjemedlemmar i ett järngrepp: «Jag som har gjort så mycket för dig …, jag gör det endast i bästa mening, det är för ditt eget bästa».

Erica Grunnevoll FOTO: MonicaHellem

Komplimanger kan även användas för att förskjuta makt och denna härskarteknik kan vara svår att genomskåda för både liten och stor, eftersom den snabbt kan förstås och uppfattas som en generös återkoppling. «Du som är så duktig, snabb, snäll, kvalitetsmedveten, kreativ och pålitlig, hjälper du till lite här …»

Komplimanger kan snabbt stödja en typ av stigmatisering. Vi härskar subtilt och skapar stereotyper genom att «könsbestämma» språk och beteende. Traditionella könsroller och könsstereotyper tvingas på människor genom påståenden som: «Tuffa pojkar gråter inte, detta var en riktigt bullrig pojkfödelsedag med mycket slagsmål, titta på dessa fina prinsessor hur fint de leker tillsammans, hon är envis, han är viljestark, hon blev hysterisk, han var rasande, hon är petig med detaljer, han är duktig med detaljer, hon är stenhård, han är bestämd.»

Härskarteknikerna påverkar en arbetsmiljö negativt, ett manipulerande och oberäkneligt beteendemönster från en kollega skapar osäkerhet och frustration.

Vissa personer som använder härskartekniker ger små portioner med kommentarer, så att en isolerad situation kan verka oskyldig.

Men när detta sker upprepade gånger över tid, är det svårt och farligt. Samtidigt kan användningen av härskartekniker även vara omedveten. Det är inte alltid människor går in för att såra sina vänner eller kollegor. «Härskningen» kan bero på en dålig dag, bristfällig medvetenhet eller bristande förmåga till självhantering.

Att känna sig trygg med dem vi arbetar tillsammans med är en viktig utgångspunkt för att undvika härskartekniker. Målsättningen måste vara att skapa en god arbetsmiljö, där det är högt i tak för åsiktsutbyte. Detta kan hjälpa till att begränsa användningen av härskartekniker.

Kurs: Konflikthantering för ledare