Kompis med chefen? Elefanten i rummet!

Många är vänner med sin chef och gemensamt för de flesta är att de tycker att det är helt oproblematiskt. De är anständiga människor som inte vill utnyttja situationen, och chefen som är lika anständig kommer inte på något sätt att ge sin gode vän fördelar. Eller?

Andra kollegor kan aldrig veta, och däri ligger problemet. Hur kan andra chefer och kollegor veta att:

  • Deras underordnade kollega inte lämnar ut information som denne fått i förtroende
  • Deras kollega inte utnyttjar situationen för att främja sig själv och sitt område och tala illa om andras
  • Chefen inte delar med sig av extra information eller andra förmåner till sin vän

Vänskap mellan chef och medarbetare är på många arbetsplatser en elefant i rummet. För hur ska man som kollega komma tillrätta med problemet utan att verka både småaktig och konspiratorisk.

Vänner med fördelar?

Det kan vara svårt nog att vara vän med kollegor på samma nivå. Många har olika uppfattningar om vad vänskap är och hur den ska hanteras på jobbet. Det är nog inte bara jag som har hört talas om att folk som förväntar sig att bli prioriterade och informerade för att de är vänner.

På många arbetsplatser är det förbjudet för chef och medarbetare att ha ett förhållande. Om det händer måste en av dem sluta, eller åtminstone flyttas till en annan avdelning. Relationer på jobbet anses vara en situation som kan få olyckliga konsekvenser. Det kan vara allt från informationsläckage till döljande av olagliga handlingar. Det är inte säkert att förtrolighet är speciellt mycket mindre mellan goda vänner än i ett förhållande.

Det är svårt att undvika att chefer och medarbetare är eller blir vänner. Norge är ett litet land, och på många håll finns det inte så många arbetsplatser att välja på. På jobbet delar du ofta gemensamma intressen, värderingar och glädjen att lösa utmaningar och nå mål och resultat tillsammans. Vänskap uppstår lätt i sådana situationer. Dessutom brukar det för det mesta fungera bra, så varför oroa sig?

Säkerhet på arbetsplatsen

Allt som bidrar till att skapa osäkerhet och rädsla på en arbetsplats är olyckligt. Och det här är trots allt en situation du kan göra något åt:

Var öppen och adressera elefanten i rummet. Chefen kan säga att han/hon är medveten om att vänskapen kan ses som en utmaning, men att medarbetaren behandlas som alla andra. Medarbetarna måste få ställa frågor om situationen, men det ska samtidigt finnas en förväntan att de litar på chefen efter att situationen diskuterats.

Chef och medarbetare måste samtala om situationer som kan uppstå och hur de ska hanteras, på jobbet eller privat. Om den anställde förväntar sig särbehandling är det viktigt att göra klart att det inte kommer i fråga. Om det inte accepteras måste chefen vidta åtgärder och flytta en av dem.

Ansvaret vilar i första hand på chefen, både när det gäller förhållandet till andra medarbetare samt till sin vän, som inte heller får behandlas sämre på grund av sin vänskap.

Att sticka huvudet i sanden och hoppas på det bästa är såklart också ett alternativ. Men bra ledarskap är det inte.

Vill du bli tryggare i ledarrollen? Anmäl dig till Sveriges mest populära ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2