Fia och hennes barn
Fia och hennes barn

Psykologisk trygghet måste initieras uppifrån

Jag kanske är sist på bollen när det kommer till att upptäcka begreppet psykologisk trygghet på arbetsplatsen, men ingen är gladare än jag för att ämnet trendar nu. För en som mig, som bara har upplevt en enda riktigt fantastisk chef under sitt tjugofemåriga yrkesliv, inger det nämligen hopp.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag vill inte komma till jobbet och känna mig som en idiot. Än mindre vill jag jobba på en arbetsplats där ingen vågar säga vad de tycker och hellre skyller på någon annan än att erkänna sina misstag.

Jag vet inte hur många gånger jag har befunnit mig på möten där de flesta av medarbetarna sitter tysta medan chefen eller teamledaren dominerar diskussionerna. Men det är precis det som händer när ett företags kultur bygger på rädsla.

En miljö där alla vågar ta risker

Även om initiativet att skapa en företagskultur baserad på psykologisk trygghet måste komma uppifrån, är det också viktigt att komma ihåg att det är allas ansvar att tillsammans bidra till ett öppet och tryggt klimat.

Missförstå mig rätt, psykologisk trygghet handlar inte om att alla ska sitta på kuddar i en ring och kramas. Ibland snarare tvärtom.

Konflikter är oundvikliga på en arbetsplats. Men i en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och vågar ta risker blir konflikterna produktiva och någonting som man kan lära sig av.

Inget blir bra av psykologisk otrygghet

Jag önskar att jag, när jag fick rollen som kreativ ledare på en reklambyrå, hade haft mer kunskap, insikter och erfarenhet. Då hade jag förhoppningsvis agerat annorlunda, i stället för att känna mig ännu mer värdelös när jag fick höra att jag ”blivit den clown som jag var så rädd för att bli” i ett utvecklingssamtal med min dåvarande chef, som lovat mig guidning och stöttning. Apropå, psykologisk trygghet …

Våga erkänna dina misstag

Jag kan erkänna att jag misslyckades i min roll som kreativ ledare på den reklambyrån. Det beror delvis på mig som skulle ha bett om hjälp mer, insett att inget behöver vara perfekt från början och krävt mer tydlighet, men inte vågade eftersom hela organisationen genomsyrades av härskartekniker, otydlighet och osäkerhet. Idag vet jag bättre. Idag hade jag tagit mer ansvar från mitt håll. Jag hade inte låtit mig tryckas ner och lämnat tidigare i stället för att försöka lösa situationen som någon slags Don Quijote.

Psykologisk trygghet kanske viktigare än någonsin

Begreppet psykologisk trygghet är ingen nyhet i sig. Amy Edmondson, professor i ledarskap vid Harvard Business School och författare till boken The Fearless Organization (2019) har forskat på ämnet sedan 1999. Men att intresset för begreppet och dess positiva konsekvenser har fått ett uppsving inom näringslivet just nu, i tider som präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet i samhället, är inte så konstigt. För i företag med hög psykologisk trygghet är man bättre på att svara upp mot oförutsedda skeenden på ett smart och flexibelt sätt.

Om du inte vet var du ska börja

I en studie från 2016 rapporterade hela 55 % av de tillfrågade cheferna att de ansåg att brist på tillit är ett hot mot företagets tillväxt.

Samtidigt hade de flesta inte gjort mycket för att öka tilliten och att det berodde på att de inte visste var de skulle börja (Zak, 2017).

Därför delar jag med mig av tre punkter från Amy Edmonsons bok ”The Fearless Organization” för hur ledare skapar psykologisk trygghet:

  1. Sätt upp ett ramverk för arbetet. Klargör förväntningar kring misslyckanden, osäkerheter m.m för att betona vikten av att våga. Identifiera också vad som står på spel, varför det är viktigt och för vem.
  2. Bjud in till medverkan genom att medge egna brister, ställa bra frågor och lyssna uppmärksamt. Skapa också forum för återkoppling och ge riktlinjer för diskussioner.
  3. Reagera produktivt genom att visa uppskattning, lyssna, bekräfta och tacka. Blicka framåt, erbjud hjälp och brainstorma kring nästa steg.

På min önskelista till tomten

Och avslutningsvis, om jag får önska mig något i julklapp så är det att du som chef eller ledare börjar med att ta del av den inspelade versionen av förra veckans webbinarium med psykologen Agnes Mellstrand och moderatorn Åsa Lindell.

Läs också Amy Edmondsons bok ”The Fearless Organization” och har du möjlighet – anmäl dig till någon av Agnes Mellstrands kurser:

KBT – Varför vi gör som vi gör

Psykiatri för icke-psykiatriker

PS: Nästa vecka kommer vi att presentera Amy Edmondsons bok ”The Fearless Organization” som veckans bok och Åsa Lindell delar med sig av sina reflektioner efter att ha läst boken. Missa inte det!

PS 2: Mejla mig gärna och dela med dig av både bra och dåliga erfarenheter när det kommer till psykologisk trygghet din arbetsplats. Jag tar också gärna emot förslag på vad du skulle vilja få mer av här på att-leda-utan-att-vara-chef.se