Bilden är från en av mina vandringsgrupper i Alperna där det var både trångt, tryggt och kreativt på toppen.
Bilden är från en av mina vandringsgrupper i Alperna där det var både trångt, tryggt och kreativt på toppen. FOTO: Åsa Lindell

– Det behöver inte vara ensamt på toppen

Hur många gånger har vi inte hört, sagt eller tänkt att det är ”ensamt på toppen”. Under min tid som chef i stora organisationer kände jag så. Inte alltid men ändå tillräckligt ofta för att det blev en del av min identitet. Sårbarhet kunde en chef inte visa. Inte heller okunskap eller svaghet.

Dagens ledarskap är annorlunda. Vi vet mer om vad som fungerar på riktigt och många ledare, oavsett om de har en formell chefsroll eller inte, arbetar medvetet med självreflektion och personlig utveckling. Men det finns fortfarande stor potential till ett mer insiktsfullt ledarskap, där en nyckel är att ta sig tid, en annan mod att visa sig sårbar.

Den sårbara öppenheten bygger tillit

Patrick Lencioni är en av världens mest erkända författare av ledarskaps- och organisations-litteratur. Redan i sin bok ”The Five Dysfunctions of a Team”, som kom ut för 20 år sedan, beskrev han den sårbara öppenheten, den som bygger tillit.

I dagens komplexa och oförutsägbara omgivning är det inte möjligt att en person har svar på alla frågor. Fler behöver bjudas att bidra i utvecklingen, fler behöver känna sig delaktiga. Och då behöver vi visa mer av oss själva samt öppna upp kring det som är svårt och osäkert.

Psykologisk trygghet en överlevnadsfråga för alla organisationer

En som lärt oss mycket om den psykologiska tryggheten är den amerikanska professorn Amy Edmundson som beskriver det på följande vis:

“Psykologisk trygghet är att leva i övertygelsen om att jag inte kommer bli bestraffad eller dömd för att jag gör min röst hörd, ställer frågor, ifrågasätter eller erkänner misstag”.

Amy Edmundson är tydlig med att ledaren behöver ta stort ansvar – jag älskar hennes exempel om medarbetaren som inte vågat komma och berätta något och istället för att ledaren svarar ”varför kom du inte till mig”, svarar ”vad kunde jag gjort för att du skulle komma till mig”. Sannerligen ett perspektivskifte och en nyckel till självinsikt för de flesta av oss! Oavsett om vi är formella ledare eller inte.

Säkert har vi alla någon gång varit i en psykologisk otrygg miljö eller relation och då vet vi hur det påverkar vår motivation, självkänsla och prestation. Att vara rädd påverkar alla våra förmågor.

Själv har jag nyligen varit i en sådan situation i ett uppdrag – och vet hur rädslan påverkar min röst (rent bokstavligt så lät jag annorlunda i det sammanhanget), kreativitet, motivation och självkänsla.

Jag är bara rolig när jag är trygg

Förhoppningsvis vet vi också hur fantastisk en psykologisk trygg miljö kan vara – för oss som individer, för oss som team och för hela organisationen. Tänk bara vad som kan hända med innovationskraften om alla känner att de kan bidra med nya idéer? Eller som en nära vän sade en gång: ”Vad konstigt, jag är bara rolig när jag känner mig trygg.” Nu vet jag vad det beror på. Och det är inte alls konstigt. Är vi trygga vågar vi bjuda på oss själva!

Låt oss göra det mindre ensamt tillsammans

Tillbaka till den mindre ensamma toppen. Visar vi oss mer sårbara och bjuder in till äkta samtal blir vår arena, den som är öppen både för mig själv och andra, större. Skapar vi en miljö där det är tryggt att bidra till den gemensamma riktningen får vi synergier på samarbetsklimatet och gemenskapen. Och tänk vad mycket roligare vi får när vi dessutom vågar vara roliga!

Välkommen upp!

Vill du utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2

Åsa Lindell

Åsa är en erfaren ledarutvecklare med bakgrund som kommunikationschef, förändringsledare och organisationskonsult. Hon brinner för delaktighet, dialog och goda möten. Åsa har varit verksam i allt från stora börsnoterade företag och myndigheter till kommuner och små bolag – som anställd ledare, utbildare, processledare, facilitator, moderator och föreläsare. Utanför jobbet är hon en engagerad vandringsledare – och tar gärna med grupper upp på en alptopp.