Success yellow arrow on black arrows background. Standing out from the crowd. Lucky business achievements and leadership concept
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Survey (endast två frågor):

Leda i förändring och oförutsägbarhet – survey

Vi vet att ett delvis nytt ledarskap behövs för att hantera osäkerhet och komplexitet  – frågan är vilka kvalitéer som är viktigast? Och hur svårt är det egentligen är att som ledare minska känslan av kontroll?

Resultatet av denna survey presenteras på vårt nästa webinarie, den 1 februari kl 08.30. Var med och tyck till!

Svara på surveyen här (endast två frågor)