Maria Fiskerud
FOTO: Privat

Intervju:

Möt Maria Fiskerud – Sveriges kanske mest tydlige ledare

Det är svårt att inte bli imponerad av Maria Fiskeruds yrkesresa. Hon är kommunikationschefen som blev förändringsledare, som blev författare, som blev projektledare, som blev utredare, som blev vd, som blev hållbarhetschef. Och resan är långt ifrån slut. Med flera prisvinnande förändringsarbeten i bagaget ville vi naturligtvis fråga ut henne om hur man som ledare får saker och ting att flyga.

Vårt samtal börjar tre mil väster om Karlstad i Värmland. Och tiden då Maria Fiskerud arbetade på Gruvöns pappersbruk som kommunikationschef: ”Jag har alltid haft drivet och viljan att påverka så när Tetra Pak kom med kravet att pappersbruket behövde hygiencertifiera hela sin verksamhet på ett år, och det behövdes någon som kunde leda förändringsarbetet var det självklart för mig att räcka upp handen.”

Antonovsky och känslan av sammanhang

Inför sitt förändringsuppdrag tog Maria hjälp av Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, och hans teorier kring känslan av sammanhang.

”Det är viktigt att alla medarbetare känner att deras insatser har betydelse och att jobbet de gör känns meningsfullt. Att som ledare tydliggöra nyttan av ett förändringsarbete är viktigt för att stärka känslan av meningsfullhet”, förklarar Maria.

Hon fortsätter, ”Det är också viktigt att skapa begriplighet. Alla behöver förstå hur saker och ting hänger ihop för att känna sig trygga och kunna vet hur man ska agera. Som ledare behöver du vara tydlig med mål och förväntningar. Bra kommunikation är A och O, precis som att vi behöver verktyg och förutsättningar för att kunna hantera de arbetsuppgifter vi har. Det gäller både fysiskt och psykiskt.”

Förändringsagenter och informella ledare

Maria berättar att man på Gruvöns bruk var vana vid fysiska förändringar såsom att bygga om i fabriken och till exempel ta fram en ny produktionslina, men för att klara av hygiencertifieringen som Tetra Pak efterfrågade krävdes ett helt nytt arbetssätt. ”En del i vår förändringsstrategi var att ge två medarbetare i varje skift rollen som förändringsagenter. De fick gå samma ledarskapsutbildning som cheferna och fungerade som informella ledare i förändringsarbetet.”

Mjuka och hårda förändringsbeslut

”För mig som ledare handlar det aldrig om att peka med hela handen, utan om att styra och coacha på ett engagerande och tydligt sätt”, fortsätter Maria. ”Att överlåta viktiga frågor utan tydlig ledning och tydliga ramar leder bara till mer osäkerhet och därför presenterade vi två olika former av förändringsbeslut – mjuka och hårda. De hårda besluten var fasta och sådana som var inte öppna för diskussion, medan de mjuka var sådana som vi lät medarbetarna vara med och fatta besluten kring.”

4K – en egenutvecklad modell

Förändringsarbetet och hygiencertifieringen lyckades och Gruvöns bruk blev klara före Tetra Pak själva. Under resans gång utvecklade Maria ett tillvägagångssätt, som hon sedan konceptualiserade till en modell, 4K, och skrev en bok om tillsammans med journalisten Claes-Henry Segerfeldt.

”Även om boken har några år på nacken nu så är innehållet fortfarande lika aktuellt. Jag använder mig av 4K-modellen i alla mina uppdrag på olika sätt”, berättar Maria. ”Jag har ett sextiotal böcker kvar hemma och är det någon som vill beställa ett exemplar får man gärna mejla mig på fiskerudmaria@gmail.com.

Lär dig mer om 4K-modellen i boken ”Den tydliga ledaren” av Maria Fiskerud och Claes-Henry Segerfeldt.  

Högt flygande planer

Efter sin tid på Gruvöns bruk har Maria bland annat arbetat som särskild utredare för att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas. Hon har även varit vd för Fly Green Fund, en ekonomisk förening med uppdrag att kick-starta den nordiska marknaden för bioflygbränsle. I skrivande stund gör Maria sin sista tid hos det kommersiella flygbolaget BRA där hon har lett BRA´s gedigna omställningsarbete mot fossilfritt flyg, men också visa vägen för hela branschen. ”Det har varit en fantastisk resa som jag har fått göra tillsammans med BRA. Vårt arbete har fått stor uppmärksamhet och flera utmärkelser. Men om ett par månader så fortsätter jag mot nya äventyr hos Heart Aerospace, med målet att göra elektriska flygresor till verklighet.”

Marias tips till ledare i förändring:

  1. Var tydlig – framgångsrika ledare är tydliga. De vet att en verksamhet aldrig kan vara en demokrati, men att arbetssättet måste vara både demokratiskt och kommunikativt.
  2. Ha tålamod – förändring och utveckling tar tid. Det är inte rimligt att tro att en halvtimmes dragning inför medarbetarna räcker för att implementera något nytt.

Vill du utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2

KASAM – “Känsla av sammanhang”

Med sin forskning kom Antonovsky fram till att människor som har en god förmåga inom nedanstående områden klarar påfrestningar bättre än de som har en lägre grad av förmåga:

  • Begriplighet – förstå olika händelser på ett reflekterande sätt.
  • Hanterbarhet – känna att de har resurser och strategier att möte olika situationer och händelser på ett konstruktivt sätt.
  • Meningsfullhet – kunna värdera händelsen i ett större sammanhang, men också hur viktig den är på ett personligt plan.

Detta utgår ett fundament i det salutogena tänkandet och benämns som ”Känsla av sammanhang” (KASAM) eller som ”Sence of coherence” (SOC).