FOTO: Getty Images

Verktyg:

4 steg för att få ditt team att lära sig snabbare och leverera bättre

Många ledare leder utifrån uppfattningen att effektiv, snabb, konsekvent produktion och leverans är den enda säkra vägen till nöjda kunder och ekonomiska resultat. Men ett ständigt fokus på att få saker och ting gjorda, och gjorda på ”rätt” sätt, kväser möjligheten att testa nya saker, reflektera och utvärdera – tre saker som är avgörande för hållbar framgång. Men hur ska du som ledare gå till väga då för att lyckas?

Amy Edmondson, professor vid Harvard Business School och en av de mest framstående forskarna inom psykologisk trygghet har identifierat ett tillvägagångssätt som främjar framgång på lång sikt. Hon kallar det för Execution-as-learning (utförande-som-lärande).

Precis som Execution-as-efficiency (utförande-som-effektivitet) bygger Execution-as-learning på disciplin, respekt för system och uppmärksamhet på detaljer. Det som skiljer är ett annorlunda organisatoriskt tankesätt – som inte fokuserar så mycket på att en process genomförs utan snarare på att få processen att utvecklas.

Källa: https://hbr.org/2008/07/the-competitive-imperative-of-learning  FOTO: Björn Larsson Rosvall, TT/Icon Business Media AB

Kortsiktig effektivitet motverkar långsiktig framgång

Organisationer som använder Execution-as-learning-modellen fokuserar inte på att få saker gjorda mer effektivt än vad konkurrenterna gör. I stället fokuserar de på att lära sig snabbare.

Målet är att ta reda på vad som fungerar och vad som inte gör det; teamen måste ta till sig ny kunskap medan de utför och offra kortsiktig effektivitet för att få insikter om och svar på nya problem. I sin forskning har Amy Edmondson kommit fram till fyra steg för att få detta att hända:

Steg 1: Ge riktlinjer för processer

Att ta reda på de bästa sätten att utföra olika typer av arbete i en snabbt föränderlig miljö börjar med att söka efter bästa praxis från experter, publikationer och till och med konkurrenter. Vägen till Execution-as-learning liknar vägen till effektivitet – den börjar med att etablera standardprocesser. Men målet med dessa processer är inte så mycket att producera effektivitet som att underlätta för lärande. Effektiva kunskapsorganisationer inser att dagens bästa praxis inte kommer att vara morgondagens bästa och inte heller fungerar i alla situationer.

Steg 2: Tillhandahåll verktyg som gör det möjligt för medarbetare att samarbeta i realtid

Oavsett hur mycket eftertanke som går till förhandsplanering kräver kunskapsarbete ofta att människor fattar gemensamma beslut som svar på oförutsedda, nya eller komplexa problem. Att främja samarbete är också avgörande i kunskapsekonomin.

Steg 3: Samla in processdata

I Execution-as-efficiency-modellen fokuserar man på prestationsdata som fångar vad som hände. Execution-as-learning ägnar lika mycket uppmärksamhet åt processdata, som beskriver hur arbetet utvecklas. Datan man samlar in ger värdefull feed-back som kan användas för att identifiera. lära och sprida bästa praxis.

Steg 4: Institutionalisera disciplinerad reflektion

Målet med att samla in processdata är att förstå vad som går rätt och vad som går fel, och att förhindra att misslyckanden upprepas.

Ofta föreslår dessa analyser förbättringar av riktlinjerna, som sedan integreras i utformningen av framtida processer. Disciplinerad reflektion kräver att man som organisation investerar tid och resurser. Men enligt Amy Edmondson är det enda sättet att uppnå och upprätthålla hållbar succé och framgång.

I arbetsmiljöer präglade av rädsla blir de fyra steg som beskrivs ovan omöjliga att följa. Att främja en atmosfär med tillit och respekt, där flexibilitet och innovation blomstrar lönar sig i de flesta miljöer – även de mest deadlinedrivna.

Det som krävs är en arbetsmiljö där du som ledare ger mandat, ställer rätt frågor och fokuserar på flexibilitet. När dina medarbetare vet att deras idéer är välkomna kommer de att leverera effektivitet, kvalitet och innovation.

Veckans tips:

Amy Edmondsons TEDXs-talk: https://www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2