Anna Emanuelsson

Intervju:

Informell ledare i snabb förändring

Möt vår tidigare kursdeltagare – Anna Emanuelsson. Hon jobbar som domstolshandläggare och samordnare på Hovrätten, och har nyligen gått succékursen Att leda andra utan att vara chef.

I denna intervju delar Anna med sig av sina erfarenheter som informell ledare.

Vad innebär det att vara samordnare, och därmed informell ledare?

För mig innebär det att jag samordnar det dagliga arbetet för samtliga handläggare på domstolen, men jag har ändå en chef som har ett övergripande ansvar för t.ex. lönesamtal och liknande uppgifter. I min roll ingår att motivera kansliet, se till att det dagliga arbetet blir gjort och att inget faller mellan stolarna. Dessutom har jag kontakt med andra domstolar.  Ett visst utvecklingsarbete ingår också – exempelvis implementering av nya datasystem.

Vad är utmaningen i rollen som informell ledare?

Det är att inte kunna svara på alla frågor – utan behöva gå vidare med vissa frågor till min chef. Helst vill jag kunna ge direkta svar och det går inte alltid.

Vad är det bästa?

Jag får ständigt lära mig nya saker, och i rollen som övergripande ansvarig ingår även att lära andra, vilket jag uppskattar mycket.  Det är något speciellt med att lära ut! Skulle jag sammanfatta det bästa med min roll är det nog att jag både utvecklas själv och får vara med och utveckla vår verksamhet.

Vi lever i tider av ökad oförutsägbarhet, osäkerhet och ständig förändring – Hur märker du det?

Den största förändringen hos oss är att vi arbetar mycket mer digitalt, vilket ändrar både arbetssätt och framför allt hastigheten. Allt går helt enkelt mycket snabbare idag. En annan förändring är arbetsbördan som ökar – på grund av hur samhället ser ut.

Hur klarar ni den växande arbetsbördan?

Vi gör så gott vi kan och anpassar oss efter de nya förutsättningarna. Det brukar lösa sig om vi tar oss an uppgiften gemensamt. Samarbete är en viktig framgångsfaktor i förändring.

Hur påverkas ditt ledarskap när saker förändras snabbt?

Jag tycker själv att det mest är roligt att det händer mycket runt mig. Ibland kan det dock vara svårt att få med andra (och även mig själv) i att förstå vad förändringen innebär, och vad vi behöver göra annorlunda för att lyckas.

För att lyckas motivera oss mer handlar det i hög grad om att kommunicera mer och oftare samt ha tid att mötas kring förändringarna. Återigen: samarbete!

Vilka beteenden/ledaregenskaper blir extra viktigt i förändringstider?

Att kunna behålla lugnet även när det blåser runt mig är viktigt. Att vara en trygg person som förmedlar lugn. Jag tror också att tydlighet är en framgångsfaktor. Det kan handla om sådant som förväntningar – alla behöver kunna veta vad som förväntas av dem.

Ett tredje beteende, eller kommunikationssätt, är att vara transparant. Så gott det nu går – för ingen vet ju allt. Men att berätta om vad som kommer att hända och hur det kommer att påverka vårt arbetssätt är något jag strävar efter och som jag tror kommer att bli än viktigare.

Dessutom tror jag det är viktigt att ta sig tid att reflektera, vilket inte allt är enkelt med den höga hastigheten och att det är så mycket att göra.

Hur ser du på livslångt lärande – vad innebär det för dig?

Jag associerar livslångt lärande med att samla på sig många olika sorters kunskap, just variationen är viktigare idag. Från min arbetsgivare behöver jag få möjlighet att gå kurser och utbildningar men också få feedback som utvecklar mig. Från både chefen och kollegorna runt mig.

Det jag själv kan påverka är att vara aktiv i vad som händer runt mig och nyfiken på saker och människor.

Har du någon förebild?

Jag tänker direkt på en gammal kollega  – jag uppskattade hennes sätt, hennes öppenhet och att hon var hjälpsam mot alla runt henne.

Har du sagt det till henne?

Ja, jag berättade det för henne och hon blev glad. Jag tror inte att man kan få för mycket positiv feedback – det utvecklar oss och gör oss stolta.

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2