Michael Wolde
Michael Wolde FOTO: Fia Erixon

Från kursen:

Hur kan du som ledare motverka effekterna av dåligt chefskap?

Dåligt chefskap finns överallt i alla typer av verksamheter och organisationer. Forskning visar också att dåligt chefskap har större negativa konsekvenser än vad man tror. Detta är naturligtvis en viktig ledningsfråga, men är det inte också en medarbetarfråga? Vad kan du som ledare göra för att motverka dåligt chefskap? Få råd av vår duktiga kursledare, Michael Wolde!

Trots all kunskap, utbildning, forskning och travar med facklitteratur finns det fortfarande väldigt mycket dåligt chefskap runt om i landet. Frågan är komplex och det rör sig inte bara om felrekryteringar av personer med maktbegär eller bristande kompetens.

Många gånger är att vara chef en omöjlig uppgift – de organisatoriska förutsättningarna finns helt enkelt inte. Rollbeskrivningen och förväntningarna är också en bidragande faktor till att både chefer och ledare inte lyckas med att leda företaget i rätt riktning.

Skillnaden mellan chef och ledare 

En chef har mandat som kommer uppifrån medan en ledare har fått sin makt genom den han eller hon är. Chefskapet är ett formellt uppdrag medan ledarskapet är ett förtroende som måste förvärvas.

”När du leder utan att vara chef har du inte mandat att säga ”annars…”. Det enda du har är dig själv. Det är dina relationer som är nyckeln och bär allting.”, förklarar Michael Wolde, en av Sveriges främsta kursledare inom ledarskap. ”Det är viktigt att reda ut förutsättningarna för din ledarroll. Utan mandat är det svårt att leda, samtidigt som många chefer har dig som buffert för att få hantera gruppen och få alla med sig.”

Vad har du som ledare för ansvar?

”Som ledare utan chefsmandat är det inte ovanligt att man stångas med otydliga mål och tidspressade scheman. Ditt ansvar är att tydliggöra mål och förankra både mål och tidplaner uppåt innan du börjar köra och drar med dig en hel grupp ut i otydligheten” fortsätter Michael. ”Med en befintlig grupp kan man tänka sig en ”time-out” för att säkra att vi är på rätt kurs, om inte – justera genom ny förankring uppåt. Att arbeta med ständiga uppföljningar hur vi ligger till i relation till uppsatta mål är viktiga framgångsfaktorer.”

Utnyttja din roll för att förbättra

Som samordnare, teamledare eller projektledare är du en förebild och du har fått din roll av en anledning. Eftersom du sällan kan göra ett bättre jobb än vad organisationen tillåter gör du både dig själv, ditt team och företaget en stor tjänst genom att medvetandegöra och ställa krav.

”Tricket är att inte se det hela som en konflikt. Det du vill få ut är något positivt. Även för dina överordnade. Var konstruktiv. Och tydlig. Att bara vräka ur sig frustration leder oftast inte dit du vill”, fortsätter Michael. ”I kursen Att leda utan att vara chef pratar vi en hel del om grundförutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb som ledare, vikten av att kommunicera på rätt sätt och att utveckling aldrig sker i din komfortzon”.

Två ledord att ta med dig

Oavsett om samtalet är jobbigt eller inte, finns det två ledord som underlättar att alltid ha med sig.

Respekt:

Respektera alltid den du samtalar med. När det handlar om att utföra ett svårt samtal är det mer viktigt än någonsin. Först då kan också lösningar och möjligheter att gå vidare ses av båda parter.

Kommunikation är dubbelriktad:

Glöm inte att lyssna också. Var inte för upptagen med att säga ditt. Det handlar inte heller om att vinna slaget. Det handlar om ett samtal mellan två parter som respekterar varandra. Med det som utgångsläge blir det mycket lättare att uppnå positiva resultat. Om du tror dig veta hur det ligger till och kör på som en ångvält riskerar samtalet att få motsatt effekt och förvärra situationen.

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största kurs inom grundläggande ledarskap:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2

Michael Wolde

Michael Wolde har mer än 25 års erfarenhet av konsulting och utveckling av ledare och team inom både privat och offentlig sektor. Han är en mycket god pedagog och är sedan många år tillbaka verksam utbildare inom ledarskap, organisationsutveckling, coachning och teamutveckling. Utöver arbetet som konsult och utbildare har Michael även givit ut boken Proaktivt ledarskap på Mindboozt förlag. Michael är utbildad personalvetare och psykosyntescoach.

Om Wolde