Young couple arguing about paperwork on a meeting with their lawyers.
FOTO: Getty Images

Från kursen Att leda andra utan att vara chef:

Snabbaste sättet att lösa en konflikt på jobbet

Få saker förstör trivsel och arbetsglädje på jobbet som en pågående konflikt. Den dåliga stämningen tar fokus från arbetsuppgifterna och om konflikten drar ut på tiden kan den i värsta fall leda till omplaceringar, sjukskrivningar och uppsägning. Men alla konflikter går att lösa – dessutom snabbare än de flesta tror.

När medarbetare är engagerade i sina arbetsuppgifter eller brinner för en sak är det naturligt att meningsskiljaktigheter och konflikter uppstår. Människor tycker helt enkelt inte alltid samma sak – och även om det kan kännas jobbigt är det viktigt att förstå att vissa konflikter som uppstår på en arbetsplats inte kan undvikas och att det faktiskt inte är hela världen.

Det finns inga vinnare i en konflikt

En annan sak som är viktigt att ha med sig är också att det inte går att ”vinna” i en konflikt. Att vinna en konflikt innebär bara att du uppnår det resultat du vill, oavsett vad den andra parten vill och tycker. Eftersom de underliggande problemen därmed inte lösts kommer de att dyka upp igen förr eller senare. Därför är det mycket bättre att sikta på att lösa konflikten. Olösta konflikter gör nämligen medarbetare både olyckliga och mindre nöjda.

Ta ansvar för dina egna känslor

Att vara känslomässigt engagerad i en konflikt och skylla på någon annan är den djupaste orsaken till konflikter. När känslorna tar överhand blir folk irriterade, feltolkar och börjar i värsta fall att förtala varandra. Att ingen av de inblandade tar ansvar för sina känslor är det som orsakar de flesta konflikter. Samtidigt är det just att ta ansvar för sina egna reaktioner som är den snabbaste vägen till en lösning. Mycket är löst om man inser det.

Prata med varandra, inte om varandra

Michael Wolde, En av Confex’ kursledare på kursen. FOTO: Fia Erixon

Problemet med konflikter och att de ibland tillåts pågå onödigt länge är också att människor i konflikt hellre pratar om varandra än med varandra. Om du som chef eller informell ledare tillåter att medarbetare – och kanske till och med dig själv – prata om kollegor när de inte är på plats så undergräver det bara problemen som kan leda till konflikter. Att prata med varandra och inte om varandra är en bra regel för att skapa en sund arbetsmiljö. När man pratar med varandra är det också viktigt att hålla sig till fakta och inte personliga antaganden.

Till exempel: ”Jag har märkt att du ofta kritiserar mig när vi har möten. Vad beror det på?” Säg inte: ”Jag märker att du inte längre respekterar mig”, eftersom det är en personlig tolkning.

 Använd öronen mer än munnen

I en konflikt tenderar vi att lägga mest kraft på att bli förstådda och mindre energi på att förstå. Ändå handlar många konflikter om att människor inte känner sig hörda. Anledningar till att vi fokuserar mer på att bli förstådda är att förstå kan vara rädsla, stress, prestige med mera. Det handlar också många gånger om behovet att ha rätt. Två människor som fokuserar på att bli förstådda motarbetar varandra och ökar energin i konflikten. Men genom att vara närvarande, lyssna och fokusera på att förstå leder till att energin i konflikten minskar och blir lättare att lösa.

Att försöka lösa en konflikt när du är stressad och egentligen har andra uppgifter som måste göras är inte heller någon bra idé. Avsätt därför tid och ta dig även tid för att lyssna på vad den andre parten har att säga. Lyssna utan att avbryta. Se till att ni kan tala ostört och skapa en så trygg miljö som möjligt. Vänta inte heller på att den andre parten i konflikten ska ta första steget.

Utnyttja din roll för att förbättra

Det som kanske mest utmärker informella ledare och opinionsbildare är just den unika och inflytelserika positionen i företagets kommunikationsstruktur. Du befinner dig helt enkelt i centrum och när en konflikt uppstår blir din roll extra viktig. Det är också därför som vi i kursen Att leda utan att vara chef går igenom lösningsfokuserat ledarskap och insikter om dina personliga egenskaper vid konflikthantering och svåra samtal – två delar som brukar leda till en hel del aha-upplevelser bland våra kursdeltagare.

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största kurs inom grundläggande ledarskap:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2