Hur leder man medarbetare som leder sig själva?

Med en ökad förändringstakt i samhället är det allt fler som intresserar sig för självledarskap som en strategi för att göra organisationer mer förändringskapabla. En vanlig föreställning är att det krävs mindre ledarskap i en organisation som bygger på självledarskap. Men ofta krävs det mer ledarskap, men framför allt behövs en annan sorts ledarskap.

Begreppet självledarskap myntades av Charles Manz på 80-talet och handlade då främst om strategier för hur man som individ skulle öka sin egen motivation till att utgöra arbetsuppgifter, främst sådana som det fanns ett inre motstånd mot att genomföra. En av de som ifrågasatt den ursprungliga tolkningen är arbetslivs- och organisationsforskaren Gisela Bäcklander.

I sin avhandling ”Autonomous, yet Aligned: Challenges of Self-leadership in Context” menar hon att hur arbetet organiseras och hur kommunikationen fungerar inom organisationen spelar större roll för om målen uppnås, snarare än att någon behövde individuella självledarskapsstrategier för att göra ett bättre jobb.

Vad vinner en organisation på självledarskap?

 • Mer snabbrörlig organisation. Genom att låta medarbetarna fatta fler beslut kan organisationen följa sin marknad och sina kunder snabbare
 • Bättre resultat. Idag sitter chefen på all nödvändig kunskap. En organisation som uppmuntrar de som har kunskap att fatta egna beslut får bättre resultat.
 • Större engagemang. Ökat självledarskap leder till större engagemang, vilket i sin tur driver framgång (>20% högre lönsamhet och produktivitet enligt Gallup)
 • Attraktiv arbetsplats. De nya generationerna uppskattar en större grad av frihet, flexibilitet och eget ansvar.

 Vad krävs då för att leda självledare?

För att medarbetare ska kunna ta självständiga beslut och egna initiativ, behövs en grundläggande psykologisk trygghet. Det vill säga en tydlig struktur och förståelse för helheten, men också kultur där man vågar kommunicera öppet och där medarbetare känner att du som ledare lyssnar. Din uppgift är att bekräfta, vägleda och stötta.

Fyra tips till ledare för självledare:

 1. Var tydlig och tillgänglig. Skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska känna sig trygga och kunna fatta egna beslut.
 2. Sätt mål tillsammans. Bryt ner de övergripande målen tillsammans för att skapa förståelse och engagemang.
 3. Uppmuntra egna initiativ. Skapa ett öppet och prestigelöst klimat där medarbetare själv tar initiativ till att hitta lösningar för att nå målen.
 4. Utnyttja rätt kompetens till rätt sak. Var flexibel och dra nytta av dina medarbetares kunskaper och drivkrafter.

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största kurs inom grundläggande ledarskap:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2

Fyra förutsättningar för framgångsrikt självledarskap

Det finns fyra övergripande punkter som är viktiga att enas kring och förmedla till alla:

 1. Riktning. Vart är vi på väg som organisation? Och vad innebär det på individnivå? Hur kan jag bäst bidra?
 2. Ramar. Vad finns det för begränsningar för självledarskapet. Vilka beslut får jag fatta? Vad ska jag inte besluta om? Vilka förväntningar finns på min leverans?
 3. Roller. Vilken roll har jag? Hur fördelas rollerna i organisationen?
 4. Rutiner. Hur löser vi uppgifter och problem. Hur samverkar vi? Hur rapporterar vi?