Vivi-Ann Hilde
Vivi-Ann Hilde

Ny i ledarrollen?

6 råd till dig som har blivit ledare

Har du fått en ny roll som ledare? Grattis! Nu gäller det att behålla lugnet – den första tiden kan nämligen kännas överväldigande.

Nya ledare upplever omgivningens stora förväntningar, vänner ger tips och råd i all välmening och kollegor berättar för dig vad de tycker att du ska göra. Och även om du har befordrats till ledare och har god kännedom om arbetsplatsen, kommer din nya roll att kräva mycket av dig.

Hur ska du lyckas i din ledarroll? Utifrån egen erfarenhet och arbete med många nya och erfarna ledare och chefer har jag gjort en lista med sex råd som kan hjälpa dig att nå framgång som ny ledare.

1. Släpp taget om din tidigare roll

Det flesta blir chefer för att de har varit duktiga i sina tidigare arbetsroller. Men som ledare ska du lyckas genom andra. Det är inte primärt dina prestationer som ger resultat, utan ditt ledarskap och din samordning av andras prestationer. Därför ska du överlåta ansvaret till dem som ska utföra uppgifterna. Använd din kunskap och erfarenhet, men fortsätt inte att göra samma jobb som du har gjort tidigare. Du ska leverera utifrån de förväntningar din nya roll har, så skaffa dig snabbt en överblick över vad som förväntas.

2. Tydliggör förväntningar

Ta reda på vad som förväntas av dig tillsammans med dina medarbetare och din egen chef. Ju mer konkret, desto bättre!

Fråga din chef: Vilka förväntningar har du på mig? Vad innebär det att göra ett bra jobb? Vad förväntas jag leverera under de första tre månaderna, första halvåret och hela året? Är det något särskilt som ska prioriteras? Du berättar också för din chef vad du förväntar dig av honom eller henne. Tänk noga igenom detta före ditt samtal.

Dina medarbetare kan också komma med sina förväntningar till dig och du till dem. Deras tillfredsställelse är kopplad till dessa förväntningar, så det är viktigt för dig att känna till dem. En del förväntningar kan komma som en överraskning, medan andra är enklare att uppfylla. Förväntningar kan också vara orealistiska och oönskade. Ta itu med dessa så att ni tillsammans kommer fram till en lösning hur de ska hanteras.

3. Gör en egen utbildningsplan

Tiden går fort när du har en ledarroll! Det är mycket nytt att sätta in sig i och dina medarbetare kommer att ge dig olika råd om vad du ska lära dig och vad du ska prioritera. Kanske några försöker påverka dig att prioritera deras områden. När du är ny i en roll, ska du ställa massor av frågor, även ”dumma” frågor. Men när du har varit ledare ett tag förväntas du ha lärt dig en hel del. Därför ska du göra plan över vad du behöver lära dig, och vad du ska lära dig, samt hur mycket du ska fördjupa dig.

Hitta en lämplig person på arbetsplatsen som kan berätta detta för dig – en person som har överblick, erfarenhet och inte är intresserad av ett specifikt område. När du vet vad du bör lära dig, kommer du att känna dig tryggare i din roll.

Du ska inte hamna i en situation där du känner att du inte är tillräckligt bra. Utöver vad du ska lära dig, ska planen också innehålla vem du ska lära dig det av, samt en tidsfrist för lärandet.

4. Hitta en bra rådgivare

Få en rådgivare på jobbet, bland vänner eller sök upp en professionell rådgivare. Det viktigaste är att rådgivaren kan stötta och utmana dig och ge dig goda råd. Du ska kunna diskutera ditt ledarskap, hur du sätter gränser, vad du ska prioritera och vad du ska säga ja eller nej till. Du kan också ta upp krävande situationer och ventilera olika förslag om hur du kan hantera dem.

Förhoppningsvis har du också bra kontakt med din egen chef, men en egen rådgivare är guld värd!

5. Lär dig balansera uppåt och nedåt

Den viktigaste förutsättningen för att lyckas i karriären är din egen chef. Du ska göra allt som står i din makt för att få en bra relation med honom eller henne. Som ledare måste du vara lojal med de beslut som kommer från din chef och ledningen generellt. Men du ska också vara en bra ledare för dina medarbetare, som ska känna att du har integritet och backar upp dem – inte att du är en person som bara är mån om att tillfredsställa ledningen uppåt.

Att lyckas med den balansgången är avgörande för att du ska få förtroende, både uppåt och nedåt i företaget.

6. Ge tid till reflektion

Ledarrollen är hektisk och många ledare klarar med nöd och näppe av att hålla huvudet över ytan och få jobbet gjort. Man glömmer lätt att det är viktigt att ge tid till reflektion. Bristande reflektion över det egna ledarskapet är en vanlig orsak till att ledare misslyckas. När medarbetare klagar på ledare handlar det ofta om de mest självklara sakerna. Vanlig kritik är till exempel att de inte ser sina medarbetare, att de inte ger feedback och att de sopar problemen under mattan. De flesta ledare vet att detta är något de borde ta itu med. Om så inte sker beror det på brist på reflektion över hur man faktiskt utövar sitt ledarskap.

I ditt ledarskap måste du vara dig själv. Men du måste tänka noga på vad du vill stå för, och hur du ska visa detta. Lycka till!

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2