Hur kan du som är ledare utan chefsansvar stärka din auktoritet?

Att vara ledare men inte chef kan vara en svår balansgång. Du behöver kunna hantera relationerna till såväl kollegor som till chefer. Du förväntas kunna leda en grupp, hantera konflikter och undanröja andra hinder så att ditt team fungerar och levererar. För att lyckas är det avgörande att gruppen har tillit och förtroende för dig och ditt ledarskap. Varför ska de annars lyssna på dig?

Innan vi fortsätter behöver vi reda ut skillnaden mellan att vara en auktoritet och att ha auktoritet. Som formell chef är du en auktoritet som kan använda din formella position som ett verktyg för att få saker och ting att hända. Men i din roll som teamledare, samordnare, projektledare eller liknande är det din personlighet, kompetens och förmåga att kommunicera som skapar legitimitet. Är du med på skillnaden?

Lever du upp till förväntningarna?

Många som tänker på ledarskap misstar det för att vara ett mandat att styra. Du ska snarare se det som en möjlighet att influera men det är i slutänden gruppen som väljer om den vill bli influerad. Det är alltså gruppen som ger dig legitimiteten – om du lever upp till deras förväntningar.

Vilka förväntningar har man då på en ledare?  Jo, för det första att du kan ditt arbete. Det är också viktigt att du visat att du är rättvis och går att lita på. Och sist men inte minst viktigt: att du är personlig, lyhörd och mänsklig.

Som ledare utan personalansvar är din emotionella intelligens ditt skarpaste verktyg.

Är du öppen för olika perspektiv?

Som ledare utan att vara chef har du inte tillgång till hela verktygslådan. Eftersom du inte kan beordra någon att göra något är du beroende av att kunna motivera din grupp att göra det av egen vilja. Därför blir de kommunikativa aspekterna av ledarskapet superviktiga. För att få andra att prestera så bra som möjligt gäller det för dig att skapa engagemang. Och en viktig del i detta är att vara medveten om att det finns flera perspektiv och lösningar än de som du kanske själv kommer att tänka på. Lyssna in och lär.

Självinsikt – grunden till allt bra ledarskap

Idag pratar många om självledarskap.

Och man kan väl säga att grunden till allt bra ledarskap börjar med god självinsikt – att du har en inre trygghet, vet vad du behöver och vad som är viktigt för dig.

Har du koll på din egen förmåga och vad som driver dig framåt, vilka personliga utmaningar och hinder som kan finnas längs vägen kommer det att göra dig mer autentisk och trovärdig. Och du kommer att utvecklas i din roll som ledare i en riktning som ligger i linje med dina egna personliga målsättningar.

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största kurs inom grundläggande ledarskap:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2

Fyra tips till dig som är ledare men inte chef:

  1. Kräv tydliga ramar för ditt uppdrag. Se till att det inte finns några tveksamheter mellan dig, dina kollegor och ditt team vilken din roll är.
  2. Du ska inte fixa allt själv. Ditt jobb är att se till att andra gör sitt bästa.
  3. Var öppen, ärlig och transparent. Ditt team måste veta att de kan lita på det du säger – både fördelar och nackdelar. Annars riskerar du att tappa din trovärdighet.
  4. Var beredd på att bli granskad. När du går från kollega till ledare får du vara beredd på att ditt agerande utvärderas på ett annat sätt än tidigare. Men har du punkt 1–3 klart för dig kommer du att kunna stå trygg i din roll.