Michael Wolde
FOTO: PG

Att hantera stress och press – känslomässig självreglering

Emotionell självreglering handlar om förmågan att hantera och kontrollera sina känslor som svar på olika situationer. Min förmåga till emotionell självreglering gör det möjligt för mig att reagera effektivt på stress och andra känslomässiga utmaningar.

Rollen som ledare eller projektledare är en position där man utsätts för både yttre stress i form av deadlines och kritik, inre stress som att ställa för höga krav på sig själv, att slitas mellan krav på arbetet och från sitt privata liv bland mycket annat. Allt det ställer stora krav på att kunna reglera och hantera sina känslor på ett bra sätt, man skulle till och med kunna kalla det för en kärnkompetens om man ska trivas med arbetet som ledare i längden.

För den som tycker att det är lite deppigt att läsa allt detta och tycker att det där är sådant som är medfött, kommer här en glad nyhet; förmågan till känslomässig självreglering går att träna! Man kan skilja på minst två typer av strategier, den ena kognitiv – hur jag uppfattar och tolkar det som händer, den andra beteendemässig – hur jag reagerar och hanterar situationen.

Kognitiva strategier

De hjälper oss att hantera känslor genom att förändra vårt sätt att tänka på en situation. Här kommer några enkla exempel att träna på själv!

Reframing:
Reframing betyder att du helt enkelt ändrar ditt sätt att betrakta en situation. En klassik reframing strategi är att byta fokus från att se och analysera de negativa aspekterna av en situation till att hitta de positiva sidorna av situationen. Att utgå från och utveckla det som redan fungerar i ett team är mycket mer effektivt i längden, än att försöka sudda ut det som inte fungerar.

Men detta är viktigt – det betyder inte att vi ska blunda för våra utmaningar, utan bara att vi ska ta oss an utmaningarna med det som är våra styrkor.

Kognitiv omstrukturering:
En nära släkting till exemplet reframing är det som kallas kognitiv omtrukturering. Strategin innebär att identifiera och förändra negativa tankemönster. Om du till exempel tenderar att katastrofalisera eller dra förhastade slutsatser kan du lära dig att utmana dessa tankar och ersätta dem med mer realistiska.

Problemlösning:
Problemlösning innebär att identifiera grundorsaken till dina känslor och komma med en plan för att lösa det underliggande problemet. Om du till exempel känner dig stressad över en deadline på jobbet, fundera då på varför du är stressad. Är det praktiska orsaker kan du pröva att dela upp uppgiften i mindre, mer lätthanterliga steg och prioritera din tid därefter. Det brukar kännas lättare att hantera. Är det djupaste tankemönster du släpat på länge kan det vara en klok idé att hitta en coach att arbeta med för att städa ur den känslomässiga källaren.

Ett annat sätt att tänka då du står inför en utmanande situation eller ett problem – prova att ta ett steg tillbaka och närma dig det på ett logiskt och systematiskt sätt för att minska stress och ångest. Själv brukar jag ge mig ut och städa i garaget då jag har mycket i huvudet, och innan jag är färdigstädad har jag löst problemet genom att inte fokusera på det.

Beteendestrategier 

Beteendestrategier handlar om att förändra hur vi beter oss i en situation för att hjälpa oss att reglera våra känslor. Här några exempel:

Mindfulness:
Att träna mindfulness hjälper dig att vara medveten om dina tankar och känslor i nuet utan att döma. Det låter dig observera dina känslor utan att reagera impulsivt, vilket kan hjälpa dig att reglera dina känslomässiga reaktioner.

Träning:
Regelbunden träning kan vara ett kraftfullt verktyg för att hantera känslor. Träning frisätter endorfiner, som kan hjälpa till att minska stress och ångest och öka känslan av välbefinnande. Det kan också ge ett hälsosamt utlopp för uppdämda känslor.

Ut och prova vad som fungerar bäst för dig – det finns inte ett bästa sätt eller en bästa metod för detta. Det är viktigt att hitta vad som fungerar bäst för dig och som med allting blir det bäst med regelbunden träning. Och – innan detta blir ett stressmoment i sig, kom ihåg att den bästa träningen är den som blir av!

Bli tryggare i ledarrollen – anmäl dig till Sveriges största ledarskapskurs:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2