Att leda andra utan att vara chef – en otacksam roll i företaget?

Att kunna motivera, inspirera och skapa engagemang hos dina medarbetare, är förmågor som du förväntas ha som teamledare, samordnare och projektledare.

Men vad får du din motivation och inspiration ifrån? Vem ger dig den feedback och stöttning som du behöver för att göra kunna göra ett bra jobb? Har du någon att vända dig till för att bolla problem eller bara ventilera?

Det är inte ovanligt att man som ledare utan personalansvar kan känna sig otillräcklig och osäker i sitt ledarskap. Särskilt om man är ny i rollen. Ofta får man inte heller samma uppskattning, erkännande och stöttning som ens kollegor med formella ledarskapspositioner. Dessa bristande förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, och dessutom må bra psykiskt, kan leda till frustration och lägre moral, men i värsta fall till och med utbrändhet.

Fem tips på hur du kan få mer uppskattning och stöttning på jobbet:

1. Prata med dina chefer. Se till att dina chefer är medvetna om dina prestationer, boka in regelbundna möten för avstämning. Var tydlig med vad du vill uppnå och vad du behöver för resurser.

2. Be om feedback. Att be om feedback från ditt team, dina chefer och andra kollegor kan hjälpa dig att identifiera dina styrkor och svagheter. Det kan också hjälpa dig att få värdefulla insikter i hur du kan förbättra dina ledarskapsförmågor.

3. Visa vem du är. Visa dina ledarskapsförmågor genom att ta initiativ, dela med dig av din kunskap och erfarenhet, och genom att agera som en förebild för dina kollegor.

4. Gå Att leda andra utan att vara chef, Att leda andra utan att vara chef – steg 2 eller annan ledarskapsutbildning. För att förbättra dina ledarskapsförmågor och öka din självkänsla – utbilda dig. Det finns många ledarskapskurser, onlinekurser, böcker och seminarier som kan hjälpa dig att utveckla din ledarskapskompetens.

Genom att följa tipsen ovan och arbeta aktivt för att förbättra din ledarskapsförmåga kan du inte bara övervinna bristen på erkännande utan också bli en framgångsrik ledare som inspirerar och leder andra mot framgång.

Ett sista tips om inget av de fyra ovanstående hjälper dig på ditt nuvarande företag – fundera på att byta arbetsplats. Ta ansvar, ta initiativ och påverka till positiv förändring!

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till Sveriges största kurs inom grundläggande ledarskap:

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2

Vill du utvecklas och bli tryggare som ledare? Gå fler ledarskapskurser hos Confex

Att leda andra utan att vara chef – steg 2

Fortsättningskurs för dig som leder andra utan formellt chefsansvar. Kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper och säkra att dina nya rutiner blir till vanor.

Ny som chef

Ny som chef är kursen som rustar dig så att du står säkrare och tryggare i din nya ledarroll.

Konflikthantering för ledare

Som chef/ledare är det viktigt att du kan hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen.

KBT – Varför vi gör som vi gör

Genom att ha en grundläggande förståelse för KBT kan du som ledare eller medarbetare utvecklas i din roll och bli bättre på att förstå mänskligt beteende.