erik frid

Intervju:

Gruppdynamik på arbetsplatsen och i rockbandet

Möt vår tidigare kursdeltagare Erik Frid – Key Account Manager på Gycom.
I denna intervju delar Erik med sig av sina erfarenheter som ledare och vi djupdyker i temat gruppdynamik.

Vad är bästa med ditt jobb?

Det är att hjälpa kunden att hitta en lösning, jag brinner för teknik och därför är jag på rätt plats. Dessutom uppskattar jag att det är ett flexibelt och varierat arbete.

Vad är mest utmanande?

Jag behöver samverka med många parter, vilket ibland kan vara utmanande, det är inte heller alltid lätt att hitta den rätta tekniska lösningen.

Vad innebär begreppet gruppdynamik för dig?

För mig handlar det om relationer. Om olikheter som ska samsas. På en arbetsplats är även de gemensamma målen avgörande för samspelet i gruppen.

Skiljer sig gruppdynamiken för en arbetsgrupp och ett rockband?

Erik Frid

Intressant fråga! I grunden är det nog samma, alla har sin roll, oavsett om det är att spela gitarr eller att vara konstruktör. Gruppen behöver samverka, och allas kunskap behövs. Konflikter kan uppstå om viken lösning som ska väljas, eller vilken tonart som ska väljas.

Men i ett hobbyband, som jag spelat i, finns inga formella hierarkier och prestationskraven är outtalade. Samtidigt kan det också vara mer oförlåtande – är du kass och inte lär dig åker du ut utan uppsägningstid. Inget skyddsnät där!

Hur ser du på motivationen i de båda fallen?

Musik är 100% kul, det är ju min passion – medan ett roligt och intressant jobb fortfarande har ”måsten” som kanske inte alltid är lika kul i varje ögonblick.

För mig har motivationen på jobbet ändrats efter tid och jag motiveras av andra saker idag än när jag var ung. Ju äldre jag blir ju viktigare är det att ha gott ledarskap, meningsfyllda uppgifter och ett gott samarbete. Pengar är inte lika viktigt längre.

Vad är utmaningen i att verka som ledare utan att vara chef?

Om inte spelreglerna och mandatet är tydligt kan det vara svårt att få personer att lyssna, ibland känns det som om det behövs en tyngd som jag inte har. Ja, otydlighet är utan tvekan den största svårigheten. Men numera ställer jag frågor till min chef om min roll, uppgift eller mina befogenheter är otydliga. Det har jag lärt mig under åren.

Hur har du utvecklats som ledare under åren?

Jag är mer närvarande idag, försöker vara öppen, personlig om än inte privat. Vågar ta snacket som behövs och är mer mån om att lyssna på var och en. Det är oerhört viktigt att alla kommer till tals och att jag bekräftar att alla är med på tåget. Samtidigt behöver jag vara tydlig, vilket som sagt inte alltid är helt enkelt utan formellt chefsansvar.

Kan du beskriva ett drömteam?

För mig handlar det om synergier och känslan av att ett plus ett blir mer än två.
Att det händer något mellan smarta, insiktsfulla personer i en grupp, att ens olika erfarenheter och personliga egenskaper läggs samman till något ännu bättre, något ännu större. Och då tänker jag inte bara att vi hittar rätt teknisk lösning utan även att samarbetet präglas av medmänsklighet och en helhetssyn på att det vi gör ska gynna hela verksamheten. Jag var i ett sådant team en gång då jag var ganska ny i min roll och lärde mig massor. Jag tror och hoppas att det påverkar mitt ledarskap idag.

Hur fungerar gruppdynamiken på din arbetsplats idag?

Grupperna varierar efter den expertis som behövs, men i grunden är det en bra gemenskap och ett bra samarbete. Vi vågar vara öppna och personliga och lyssna på varandra.

Vill du också utvecklas som ledare? Anmäl dig till en ledarskapskurs idag!

Att leda andra utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef – steg 2

Erik Frid

Roll: Key Account Manager på Gycom (industriell automation). Tar fram idéer kring automation och stöttar kunden genom processen fram till färdig lösning.

Aktuell: Har nyligen gått kursen Att leda andra utan att vara chef

Passion: Har spelat gitarr i hårdrocksband och älskar musik

Motto: Det ska va gott å leva annars kan det kvitta

Bästa hårdrocksbandet: Slayer