Redaktion och temaområden

Välkommen till Sveriges ledande digitala mötesplats för dig som leder andra utan att vara chef.

Vårt mål är att hålla personer som blir leder för första gången uppdaterade med relevant innehåll. Både forskningsbaserat och motiverande inom ämnen som rollförståelse, coachning, ledarstilar, konflikthantering, relationer, gruppdynamik m.m.

Redaktion

Vi har samlat några av de bästa inom olika ämnesområden som är relevanta för målgruppen:

Agnes Mellstrand

Agnes är Leg.psykolog, organisationskonsult, handledare och författare till boken Psykiatri för icke-psykiatriker. Agnes har medverkat som psykologexpert i bland annat Dolt under ytan och Superföräldrar (SVT/UR). Agnes har lång erfarenhet av att utbilda och handleda chefer och medarbetare. På Confex har hon sedan många år tillbaka hållit i de uppskattade kurserna KBT- varför vi gör som vi gör och Psykiatri för icke-psykiatriker.

For mer information och kontakt: www.psykologalliansen.se

Michael Wolde

Michael har mer än 25 års erfarenhet av konsulting och utveckling av ledare och team inom både privat och offentlig sektor. Han är en mycket god pedagog och är sedan många år tillbaka verksam utbildare inom ledarskap, organisationsutveckling, coachning och teamutveckling. Michael är utbildad personalvetare och psykosyntescoach, og är blant annet kursledare for kursen Att leda andra utan att vara chef och Att leda andra utan att vara chef – steg 2.

For mer information och kontakt: Wolde.se.

Anna-Karin Johnson

Anna-Karin är kommunikatör med bakgrund som journalist och studier inom sociologi och socialpsykologi. Hon är också teamcoach och processledare. Anna-Karin Johnson är blant annet kursledare för Härskar- och argumentationstekniker, som Confex, vårt systerbolag arrangerar.

For mer information, kontakt Ärligt Talat, kontakt@arligttalat.nu

Redaktionschef: Åsa Lindell

Åsa är en erfaren ledarutvecklare med bakgrund som kommunikationschef, förändringsledare och organisationskonsult. Hon brinner för delaktighet, dialog och goda möten. Åsa har varit verksam i allt från stora börsnoterade företag och myndigheter till kommuner och små bolag – som anställd ledare, utbildare, processledare, facilitator, moderator och föreläsare.

For mer information och kontakt: www.asalindell.com

Temaområden

Vårt mål är att du ska få både den kunskap som du önskar och den som du kanske inte visste att du behövde.

Nedan hittar du våra olika temaområden. Vilket eller vilka intresserar dig mest?