Dataskyddspolicy och cookies

Icon Business Medias hantering av personuppgifter

Denna policy för hantering av personuppgifter informerar dig om hur Icon Business Media samlar in och använder personuppgifter. Den administrativa chefen för Icon Business Media är behandlingsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. När det dagliga ansvaret är delegerat visas detta under varje enskild punkt. Policyn innehåller information som du har rätt till, när information samlas in från våra nätplatser (personuppgiftslagen § 19) och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter
(personuppgiftslagen § 18.1).

Hantering av personuppgifter www.att-leda-utan-att-vara-chef.se

Den administrativa chefen har ansvaret för Icon Business Medias behandling av personuppgifter på www.att-leda-utan-att-vara-chef.se med tillhörande undersidor. Det är frivilligt för dem som besöker nätplatsen att uppge personuppgifter i samband med tjänster, exempelvis att ta emot nyhetsbrev eller skicka in anmälningar till arrangemang. Behandlingsgrunden är samtycke från den enskilde, om inget annat är specificerat.

Information som samlas in i samband med drift av nätplats lagras på egna servrar som drivs i molnet.

Denna nätplatsen har olika tjänsteleverantörer som det är nödvändigt att dela vissa personuppgifter med för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss. Detta är normalt leverantörer vi använder i (i) vår dagliga drift av kundservice och administration, (ii) hantering av vår tekniska infrastruktur som nätplatsen behöver för att leverera sina tjänster, (iii) hjälp att skydda och säkra våra system och tjänster samt (iv) funktioner för marknadsföring.

Alla tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på v:s vägnar måste ingå ett databehandlaravtal som begränsar behandlingen av personuppgifterna samt fastställer konkret vad, hur, varför och hur länge personuppgifterna kan behandlas.

Nätstatistik

Icon Business Media samlar in avidentifierad information om besökande på www.att-leda-utan-att-vara-chef.se. Syftet med detta är att utarbeta statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka nätplatser användarna kommer från och vilka webbläsare som används.

Informationen behandlas i avidentifierad och aggregerad form. Med avidentifierad menas att vi inte kan spåra informationen vi samlar in tillbaka till den enskilda användaren.

Informationskapslar

Cookies – eller ”informationskapslar” – är en standardteknik som i stort sett alla nätplatser använder i dag. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Filerna innehåller information om till exempel vilka inställningar du gör på nätplatsen, teknisk information om enheten du använder, vilka sidor på vår nätplats du besöker och hur du navigerar mellan de olika sidorna.

Följande informationskapslar används på www.att-leda-utan-att-vara-chef.se:

Icon Business Media använder Google Analytics för att analysera användningen av nätsidorna. Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av en sådan cookie vid användning av plattformen skickas till Google och sparas på servrar i USA. Google använder denna information för att bedöma användningen av nätplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på nätplatsen och för att utföra andra tjänster i anslutning till aktiviteter på nätsidan och användning av internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om lagstiftningen kräver detta, eller i de fall tredje part hanterar information på Googles uppdrag.

Icon Business Media lagrar information om vilka sökord du använder i sökverktyget på plattformen. Syftet med lagringen är att förbättra vårt informationsutbud. Användarmönstret för sökningar lagras i Google Analytics.

Kontakt gällande skydd av personuppgifter

Vid frågor eller kommentarer till oss som gäller skydd av personuppgifter, ta kontakt med oss på hej@att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se.