FAQ – Personuppgifter

Hur har ni fått tag i min e-post?

Icon Business Media samlar inte in information om dig, såvida du inte har lämnat ut dina personuppgifter på eget initiativ, eller om du, myndigheter eller din arbetsgivare har publicerat information öppet på internet. Vi använder endast öppna källor på internet. Detta är främst Linkedin, arbetsgivarens webbsida och uppgifter från Näringslivssregistret.

Din e-postadress kommer från en eller flera av följande källor:

Varför får jag nyhetsbrev från er?

Som tidigare kund, eller genom att ligga öppet och tillgängligt på internet i anslutning till arbetsplats och arbetsuppgifter åberopar vi berättigat intresse (jfr. GDPR artikel 6 punkt f.) för att skicka dig yrkesmässigt innehåll med relevans för din roll och/eller dina arbetsuppgifter. Vi använder enbart din jobb-e-post. Skulle du ändå få nyhetsbrev till din privata e-postadress ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till hej@att-leda-utan-att-vara-chef.se så att vi kan radera denna adress.

Hur stoppar jag nyhetsbreven?

Även om vi kan åberopa legitimt intresse (jfr. punkten ovan) vill Icon Business Media inte skicka information till dig som du över huvud taget inte vill läsa. Det är därför möjligt att avanmäla sig från mottagarlistan genom att välja ”Avanmälan” längst ner på nyhetsbreven. Då skickas du vidare till en nätsida för avanmälan. När avanmälningen är bekräftad kommer e-postutskicken att stoppas inom 2-3 dagar.

Vad gör jag om jag fortsätter att få nyhetsbrev efter avanmälan?

Skicka oss ett e-postmeddelande på adressen hej@att-leda-utan-att-vara-chef.se. En vanlig anledning är att flera e-postadresser delar samma inkorg. Vi hjälper dig gärna att få bort alla dessa.

Kan e-post skickas utan samtycke enligt GDPR?

Även om GDPR gäller för hela EU finns det liten grad av europeiskt samarbete kring lagen. Tvärtom finns det flera signifikanta skillnader i tolkning mellan länderna.

Icon Business Media har verksamhet i Sverige och Norge, och i likhet med de flesta företag som opererar tvärs över landsgränser vill vi hitta en bra och balanserad tolkning av lagstiftningen.

Här förlitar sig Icon Business Media på den svenska tolkningen av GDPR, där Integritetsskyddsmyndigheten (Svenske Datainspektionen), som ansvarar för att tillämpa GDPR i Sverige, skriver följande på sidan 23 i sin rapport «Klagomål till datainspektionen 25 maj 2018–24 maj 2020 »:

«Ett vanligt klagomål är också att utskick med marknadsföring erhålls, trots att mottagaren inte lämnat samtycke. Enligt dataskyddsförordningen är det dock möjligt att skicka reklam utan samtycke, om verksamheten har en annan rättslig grund (vanligen intresseavvägning), men verksamheterna ska alltid upphöra med utskicken om mottagaren begär det.»

Icon Business Media använder då möjlighetsutrymmet som ligger i tolkningen “berättigat intresse” men avstår naturligtvis från att skicka till mottagare som uttryckligen sagt ifrån och som ej önskar att få information från oss. Alla nyhetsbrev har därför en länk som leder direkt till en avanmälningssida.

Vilka rättigheter har jag?

Vi värnar om säkerhet och skyddet av personlig information och tar det på allvar. Dina personuppgifter tillhör därför dig och du har rätt att: