Kursdeltagare

Anna Emanuelsson
Intervju:

Informell ledare i snabb förändring