Kursdeltagare

erik frid
Intervju:

Gruppdynamik på arbetsplatsen och i rockbandet

Anna Emanuelsson
Intervju:

Informell ledare i snabb förändring