Personlig utveckling

Amy Edmundson_The Fearless Organization
Månadens bok:

The Fearless Organization

Businessman's Hands Covering Paper Team On Table
Psykologisk trygghet:

Så får du ditt team att våga ställa dumma frågor, ta risker och göra misstag 

Business man in crisis at office. Businessman in fear reacts to failure or news at work. Finance disaster in business, employee scared of bankruptcy and losing money vector illustration

Stressad eller trött?

Utvikling_dame-med-tre

En tanke om lärande

Tenkende-dame

Att skapa tid för att göra det viktiga