Kompetensresan 2023 (+)

Föreläsningar, webinarier, artiklar, frukostseminarium och andra aktiviteter - varje månad. Välkommen till Kompetensresan!

Kompetensresan kommer bara vara tillgänglig för dig som är betalande prenumerant. Inom kort tid kommer vår lösning för att teckna ett abonnemang på portalen vara klar.

I ditt abonnemang kommer du att få tillgång till all kunskap på portalen i form av artiklar, intervjuer, webinarier, podcasts, surveys med mera (med undantag för enstaka, exklusiva kurser där en anmälningsavgift kan tillkomma). Du kan även ta del av ett webinar igen (i vårt bibliotek).

Preliminär plan för perioden december 2022 – augusti 2023

Det blir 1-2 aktiviteter varje månad, med en mix av artiklar, kurser, onlineföreläsningar, webbseminarier eller andra sammankomster (en del också fysiska). Kompetensresan uppdateras kontinuerligt med nya ämnen och namn på våra inspiratörer och utbildare.

December 2022

Tema: Psykologisk trygghet

9 december kl. 08.30-09.30

Tillsammans med moderator Åsa Lindell kommer Agnes Mellstrand att under en timme guida oss i psykologisk trygghet och vad vi som ledare och medarbetare kan göra för att främja den i våra organisationer – vilka beteenden som bidrar och vilka som hindrar.

Webbinariet ger utrymme att ställa frågor och till egen reflektion samt dialog med andra deltagare.

Vid webbinariet kommer vi också att presentera resultaten från den survey om psykologisk trygghet som genomförs under perioden.

 

2023

Januari

Tema: Att leda i förändring och oförutsägbarhet

Förändring pågår konstant. Förändring är en förutsättning för utveckling och förändringsarbete år en given del av vardagen som ledare och chef. Men hur leder man effektivt och med goda resultat i tillvaro av ständig förändring, komplexitet och oförutsägbarhet?

Under januari månad djupdyker vi i ämnet genom artiklar, exklusiva intervjuer varvat med användbara verktyg och modeller. Du får också chansen att delta i en survey om vad som egentligen är framgångsfaktorerna i att leda i förändring.

Den 1 februari möter vi entreprenören, VDn och författaren Mariah Ben Salem Dynehäll i ett webbinarium med rubriken ”Ledarskap i komplexitet och osäkerhet”. Mariah samtalar med Åsa Lindell om ett ledarskap baserat på ödmjukhet, lyssnande och förmågan att ompröva.

Februari

Tema: Självledarskap

Självledarskap innebär att medarbetare får ett större ansvar för sin tid och utveckling, och leder sig själva i större utsträckning.

Som ledare detaljstyr du varken arbetstiden eller verksamheten. Men hur gör man då? Vilka ör de viktigaste egenskaperna och förhållningssätten i den fina konsten att leda sig själv? Och hur kan vi främja självledarskapet samtidigt som vi bygger team och gemensam kultur?

Under februari månad guidar vi dig som ledare genom artiklar, exklusiva intervjuer endast för medlemmar varvat med undersökningar och användbara modeller. Du får också möjligheten att skatta ditt eget självledarskap.

Mars

Tema: Gruppdynamik

Bra dynamik i grupper skapas och befästs genom omedvetna eller medvetna signaler — så kallade cues of belonging. Dessa signaler har förmågan att få teamets medlemmar att känna psykologisk trygghet.

Och när man känner psykologisk trygghet vågar man vara sig själv och ge uttryck for det man tänker och tycker.

I mars ger vi dig som ledare verktygen för att skapa bättre gruppdynamik, nöjda och högpresterande team.

April

Tema: Uppdrag, roller och förväntningar

Vad händer när man blir ledare över sina kollegor och rollerna ändras? Vilka frågor kan man ställa för att öka tydligheten kring sitt uppdrag och sin roll? Vilka roller finns det i teamet? Vilka outtalade förväntningar har vi på varandra?

I månadens tema kommer vi bjuda på kunskap, erfarenhet, insikter och verktyg för att tydliggöra roller och gränsytor. Psykologiprofessorn Susan Wheelan nämner tre aspekter gällande roller. Förväntad roll, uppfattad roll och agerad roll. Den förväntade rollen handlar om de samlade förväntningarna på vad en kollega ska göra eller inte göra. Den uppfattade rollen handlar om ens egen förståelse av rollen. Den agerade rollen handlar om vad kollegan gör i vardagen.

Maj

Tema: Härskartekniker

Vad är egentligen härskartekniker och hur bemöter du dem som ledare?

Under maj månad utforskar vi sju olika typer av härskartekniker genom artiklar, exklusivt webinarie endast för medlemmar varvat med undersökningar och modeller.

Du får lära dig hur du som ledare uppmärksammar detta giftiga beteende och vi ger dig även tips på effektiva motstrategier. Samtidigt kartlägger vi hur det egentligen ser ut på våra arbetsplatser med härskartekniker – hur vanliga är de egentligen?

 

Juni

Tema: Att leda möten

Har du någon gång suttit i möte och känt att du slösar bort din tid? Du är sannerligen inte ensam. Visste du att hälften av alla svenska tjänstemän upplever att all mötestid är ineffektiv? Faktum är att dåliga möten kostar våra svenska företag 150 000 kr per anställd. Varje år.

I juni får du lära dig hur du får bättre resultat, starkare team och en bättre social arbetsmiljö genom bättre möteskultur. Oavsett om mötet äger rum digitalt eller IRL. Du får många praktiska tips och även möjlighet att träna aktivt på ditt mötesledarskap.

Juli

Tema: Engagemang och motivation

Engagemang i arbetet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en framgångsrik och lönsam organisation. Men hur gör man för att öka engagemanget bland medarbetarna? Och vad är det som skapar den där inre motivation som vi ibland känner?

Ditt ledarskap spelar en avgörande roll och under juli månad bjuder vi på inspirerande artiklar, exklusiva intervjuer endast för medlemmar varvat med tips, råd och kloka verktyg och modeller.

 

Augusti

Tema: Konflikthantering

Snabba beslut, disciplinerande lösningar eller omplaceringar är frestande åtgärder och uppfattas kanske som enda utvägen i en låst situation, men dessa lösningar leder ofta till att man missar själva roten till problemet och att konflikten dyker upp igen. Genom att medvetandegöra vilka beteenden som bygger tillit och våga vara öppna kring det som är svårt kan vi lära oss hantera konflikter bättre

I augusti tar vi upp möjligheter till viktig utveckling av roller, relationer och ramar inom arbetsgruppen utan att våga blunda för att rätt hanterad, är också konflikten en del av det som utvecklar oss.