Att leda

Att leda andra utan att vara chef

Sveriges största ledarskapskurs – certifierad

Att leda ett team eller en arbetsgrupp utan att vara chef ställer höga krav på dig som person. Du ska leda din grupp framåt, nå mål och resultat utan att ha några direkta mandat eller effektiva metoder att jobba med. Kursen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008.