Om portalen

Att vara informell ledare, utan personalansvar, är en krävande roll. Efter att ha utbildat över 15 000 medarbetare genom kursen Att leda andra utan att vara chef, får vi ofta höra från kursdeltagarna att de saknar resurser, de får för lite information och dessutom känner de att de inte får tillräcklig uppskattning för sitt arbete.

Framför allt är det krävande att inte ha auktoritet. Vardagen som ledare kännetecknas av osäkerhet, ensamhet och brist på samtalspartners.

För att kunna hantera dessa utmaningar, är det avgörande att informella ledare lär sig att leda genom relationer – inte genom auktoritet. Det handlar bland annat om att få inflytande och stöd genom nätverksbyggande, ha en tydlig rollfördelning, delegera uppgifter och hantera förväntningar.

Vilken nytta har informella ledare av portalen? (se video 2:22 min)

Michael Wolde, kursledare för «Att leda andra utan att vara chef», har en central roll i portalen. Michael har lett kurser för tusentals ledare utan chefsansvar och här berättar han, i samtal med portalens redaktionschef Åsa Lindell, om hur portalen ska hjälpa dig i ledarrollen.

Klicka här om du inte kan öppna videon

Varför denna mötesplats?

Portalen bygger bland annat på kursen Att leda andra utan att vara chef, där syftet är kontinuerligt lärande och inspiration genom att erbjuda relevant och skräddarsytt innehåll som fokuserar på dina utmaningar och möjligheter.

Här får du den kunskap och coaching som du behöver för att stärka dig ytterligare i din ledarroll och bli tryggare i dig själv. Portalen ger dig relevant och aktuellt innehåll inom de olika temaområden som kursen omfattar. Du får tillgång till artiklar, läsarinlägg, web­binarier, föreläsningar och poddar, samt inspelade kurser som bygger vidare på det du redan har lärt dig. Tillsammans med kursen utgör dessa två en unik portal för livslångt lärande!

Vi arbetar även med att utveckla attraktiva nätverk – både fysiska och digitala – så att du förutom att lära dig mer ska kunna dela erfarenheter och utöka ditt personliga nätverk.

Läs mer om vårt redaktionsråd, som ser till att innehållet är relevant och aktuellt för dig som är informell ledare och hjälper dig att bli trygg i din ledarroll.

Bakgrund

År 2009 skapade Confex AB, som första kursarrangör i Sverige, kursen Att leda andra utan att vara chef. Kursen blev direkt en stor succé och är idag Sveriges största ledarskapskurs. Confex är också den enda kursleverantör som certifierat kursen genom standarden DNV-ST-0008 – Certified Learning Programs. Det säkerställer att innehållet i kursen håller högsta kvalitet och är i linje med efterfrågan på marknaden.

Vilka är vi?

Icon Business Media AB (Confex AB systerbolag) är drift- och redaktionsansvar för www.att-leda-andra-utan-att-vara-chef.se. Framöver kommer Icon Business Media att etablera ett antal digitala mötesplatser för livslångt lärande, både i Sverige och i Norge.

Personerna bakom Icon Business Media:


Sven Øvergaard
VD, Icon Business Media AB.

Sven har 30 års erfarenhet inom PR-
och kommunikation och har tidigare varit delägare i den prisvinnande kommunikationsbyrån Nucleus. Han har också en gedigen bakgrund inom utbildningssektorn då han 1997 var med och grundade Skandinaviens ledande kursleverantör Confex.