Tema

Utforska våra teman! Hitta artiklar och läsarinlägg inom de ämnen du är intresserad av

Coaching

Med coaching kan du hjälpa dina medarbetare att utvecklas och själv hitta lösningar på sina problem.

Kommunikation och retorik

Kommunikation och reotrik är en viktig del i allt ledarskap. För dig som ledare är det avgörande att ha en tydlig kommunikation för att få med dina medarbetare.

Konflikthantering och svåra samtal

Lär dig hantera svåra samtal med dina medarbetare och bemöta utmanande situationer på arbetsplatsen - på ett tydligt och professionellt sätt.

Ledarskap och ledarskapsstilar

Ledarskap inte är samma sak som chefskap. För en informell ledare handlar ledarskap om makt utifrån relation.

Personlig utveckling

”För att kunna leda andra måste man först kunna leda sig själv”. Personlig utveckling är viktigt för att lyckas som ledare.

Relationer och gruppdynamik

En god och tillitsfull relation mellan ledare och medarbetare är avgörande för en välfungerande grupp.